Fiľakovo čaká veľká investícia do športu. Areál futbalového štadióna zmení svoju tvár

Fiľakovskí športovci majú dôvod na radosť. Futbalový areál prejde zmenami. Na čo všetko sa majú využiť desaťtisíce eur?

Jakub Forgács

Areál futbalového štadióna vo Fiľakove v budúcom roku zmení svoju tvár. Najväčšou zmenou prejde telocvičňa, v ktorej trénujú miestni futbalisti a študenti gymnázia ju využívajú na telocvik. Na jej rekonštrukciu získala samospráva dotáciu cez projekt Slovenského futbalového zväzu financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mesto však plánuje investovať aj z vlastného. Investícia do športového areálu sa tak vyšplhá dokopy na 75-tisíc eur.

„Samospráva Fiľakova uspela v projekte Slovenského futbalového zväzu na podporu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry. V rámci neho mesto získalo dotáciu vo výške 25-tisíc eur, ktorú bude kofinancovať sumou 5000 eur. Peniaze poputujú na nevyhnutnú čiastočnú rekonštrukciu telocvične nachádzajúcej sa v areáli štadióna. Zrekonštruuje sa z nich strecha budovy, vymenia sa okná, dvere a bleskozvod,“ uviedla Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta.

„Mesto sa však rozhodlo projekt obnovy areálu štadióna podporiť z vlastného rozpočtu aj nad rámec kofinancovania. Z úveru 1,4 milióna eur, ktorý si mesto vezme, vyčlenilo na tento účel 50-tisíc eur (vrátane kofinancovania projektu). Tie poputujú na ďalšiu obnovu telocvičnea na najnevyhnutnejšie práce na zvyšných budovách v športovom areáli,“ pokračovala hovorkyňa.

„O konkrétnych prácach budeme diskutovať s vedením FTC. Zatiaľ máme informáciu, že by potrebovali v telocvični vymeniť aj palubovku. Zvyšné peniaze budú minuté na ostatné stavebné zázemie štadióna podľa dohody,“ vyjadril sa primátor Attila Agócs.

Počas posledných desiatich rokov na štadióne komplexnejšie rekonštrukcie neprebehli. Najnevyhnutnejšie práce vykonáva murárska čata Verejnoprospešných služieb mesta v priebehu zimných mesiacov. Naposledy obnovili sociálne zariadenia a šatne. Kolkári si tiež na vlastné náklady čiastočne zrekonštruovali kolkáreň. Budovy však pomaly chátrajú a budú si do budúcnosti vyžadovať ďalšie investície. Čiastočná rekonštrukcia športového areálu v hodnote 75-tisíc eur by mala byť realizovaná v priebehu budúceho roka.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame