Aktuálne problémy Lučenca? Primátorka Pivková ich pomenovala jasne

Naše mesto i región trápi niekoľko veľkých problémov. Ich riešenie by výrazne prispelo k zastaveniu poklesu obyvateľstva a pozdvihnutiu Lučenca.

Boris Macko

Odchod mladých ľudí do väčších miest a zahraničia je v súvislosti s pracovnou silou jedným z aktuálnych problémov Lučenca. Podľa primátorky Alexandry Pivkovej je ďalším veľkým problémom aj vysoká nezamestnanosť.

„Je podmienená aj chýbajúcou cestnou infraštruktúrou – rýchlostnou komunikáciou R2 a obchvatom mesta, čo spôsobuje malý záujem investorov o podnikanie v meste. Ďalším problémom je slabá podpora pre mladých a stredných podnikateľov zo strany štátu,“ upresnila primátorka.

Dodala, že mesto spolupracuje s podnikateľmi aj v rámci realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec s cieľom podporiť ich rozvoj a poskytovať poradenstvo. „Zriadili sme podnikateľské okienko v rámci webovej stránky mesta, kde podnikatelia môžu dostať informácie o možnosti čerpania dotácií a nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie,“ uzavrela primátorka.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery zimného Lučenca!

Zdroj: TASR