Aktuálne zistenia zaujmú. Koľko žilo v Lučeneckom okrese 100 a viacročných ľudí?

Zaujímavé cifry priamo od štatistikov! Pozrite si, aké je vekové zloženie obyvateľstva Banskobystrického kraja a nášho okresu!

Jakub Forgács

Podľa najnovších údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, k 31. decembru 2016 žilo v okrese Lučenec 74 045 obyvateľov (35 646 mužov a 38 399 žien). Priemerný vek obyvateľa okresu bol 40,58 roka, z toho priemerný vek muža predstavoval 38,78 roka, priemerný vek ženy 42,25 roka. Z hľadiska jednotlivých rokov veku bol najpočetnejšou skupinou vek 37 rokov, v päťročných kategóriách dominoval vekový interval 35–39 rokov. V okrese žilo v tejto kategórii 6 046obyvateľov (3 109 mužov a 2 937 žien). Počet obyvateľov s vekom 100 a viac rokov bol 9 osôb, 5 muži a 5 žien. Počet obyvateľov okresu v predproduktívnom veku (0–14 roční) predstavoval podiel 15,43 % (11 423). V produktívnom veku (15 64 r.) žilo v okrese spolu 51 526 obyvateľov (podiel 69,59 %), v tom 25 713 mužov a 25 813 žien. V poproduktívnom veku (65+ r.) žilo v okrese 11 096 obyvateľov (podiel 14,99 %).

Index starnutia v okrese dosiahol hodnotu 97,14 čo znamená, že na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku pripadalo viac ako 97 obyvateľov v poproduktívnom veku. Index ekonomického zaťaženia predstavoval hodnotu 43,7.

Čo sa týka celého Banskobystrického kraja, k 31. decembru 2016 v ňom žilo 651 509 obyvateľov z toho 316 032 mužov a 335 477 žien. Priemerný vek obyvateľa Banskobystrického kraja bol 41,2 roka, pričom priemerný vek muža v kraji predstavoval 39,4 roka, priemerný vek ženy 42,8 roka. V porovnaní s rokom 2015 sa priemerný vek obyvateľa kraja zvýšil o 0,3 roka. Priemerný vek obyvateľa Slovenskej republiky (40,37 roka) v roku 2016 bol o 0,83 roka nižší ako v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska jednotlivých rokov veku bol najpočetnejšou skupinou v kraji vek 40 rokov, v päťročných kategóriách dominoval vekový interval 35–39 rokov. V kraji žilo v tejto intervalovej kategórii 52 582 obyvateľov (27 104 mužov a 25 478 žien). Počet obyvateľov s vekom 100 a viac rokov bol 109, v tom 39 mužov a 70 žien.

Foto: ilustračné

Zdroj: Štatistický úrad SR