Aký bude osud rozostavaného skeletu na Rúbanisku? Poslanci schválili podstatný krok!

Rozostavaný skelet straší obyvateľov Rúbaniska už desiatky rokov ako pozostatok minulého režimu. Súčasný majiteľ budovy predložil zámer na jeho riešenie, dôležitú úlohu ale zohráva aj samotné mesto.

Ľubomíra Karmanová
Ilustračný obrázok k článku Aký bude osud rozostavaného skeletu na Rúbanisku? Poslanci schválili podstatný krok!
Zdroj: Dnes24.sk

Rozostavaný objekt na Rúbanisku I v Lučenci vlastní spoločnosť BOVEX. Vzhľadom na dlhodobú snahu Mesta o revitalizáciu tejto časti Rúbaniska, spoločnosť vypracovala projekt na prestavbu súčasného rozostavaného skeletu na polyfunkčný bytový dom.

„Projekt počíta s obchodnými priestormi na prízemí a malometrážnymi bytmi na 1., 2. a 3. podlaží. Spoločnosť plánuje realizovať výstavbu v priebehu roku 2016 a požiadala Mesto Lučenec o uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na skolaudované byty v prípade úspešnosti Mesta Lučenec o dotáciu zo štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2017,“ uvádza sa v materiáloch, ktoré dostali na stôl aj poslanci Mestského zastupiteľstva.

Návrh na stiahnutie z rokovania

Spoločnosť ponúkla Mestu Lučenec kúpu týchto bytov a požiadala ho o uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predmetné skolaudované byty, ktorých výstavbu zabezpečí na vlastné náklady. Poslanec Jozef Oravec, však kvôli viacerým skutočnostiam navrhol stiahnuť tento bod z rokovania v Mestskom zastupiteľstve.

„Firma BOVEX podniká 10 rokov. Mala záväzky voči Mestu Lučenec, má záväzky voči Sociálnej poisťovni, voči Zdravotnej poisťovni a je to firma, ktorej sa týkala interpelácia poslankyne Balážovej z roku 2011, kde sa v odpovedi na interpeláciu uvádza, že uvedená spoločnosť je nekontaktná, nestará o prostredie svojho objektu,“ podotkol Oravec.

Ako dodal, spoločnosť neponúka odkúpenie celej stavby, ale len byty. Podľa vyjadrenia spoločnosti BOVEX sú to byty za cenu 860,–€ za 1 m². „Po prepočte za 91 bytov, celková investícia týchto bytov predstavuje sumu okolo 5 miliónov eur,“ dodal Oravec. „K tomu, aby sa tento zámer mohol realizovať je potrebné, aby spoločnosť vypracovala realizačný projekt, až potom bude možné hodnotiť náklady pre Mesto,“ vysvetlil prednosta MsÚ v Lučenci Igor Korniet.

Bez rizika

Podľa ďalších vyjadrení Mesta, uznesenie nepredstavuje žiadne riziko. "Jeho prijatím dávame len signál voči investorovi, že môže pracovať na projektovej dokumentácii a žiadať o územné a stavebné rozhodnutie, že od neho kúpime byty, ktoré budú skolaudované, " informovala Eva Szabóová z referátu miestnych daní a majetku Mesta.

Poslanci uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na kúpu bytov schválili za podmienky, že Mesto získa na projekt dotácie a úver a v prípade, že v čase keď uvedené byty bude mať spoločnosť záujem predať Mestu, nebude mať žiadnu ťarchu na liste vlastníctva.

Zdroj: Dnes24.sk