Cestovanie v umení: Je tu ďalší ročník výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec

Na počesť významnej osobnosti Novohradu, maliara a grafika Júliusa Szabóa, sa každý rok koná súťažná prehliadka detí, mládeže a dospelých v grafike.

Eliška Šándorová
Ilustračný obrázok k článku Cestovanie v umení: Je tu ďalší ročník výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec
Zdroj: Dnes24.sk

Primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková vyhlasuje 21. ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „Szabóov grafický Lučenec“. Organizátorom súťaže je Mesto Lučenec a spoluorganizátorom LUKUS Lučenec.

Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na grafickú tvorbu a osobnosť Júliusa Szabóa, podnietiť záujem o čierno-biely výtvarný prejav, ktorý je neprávom na pokraji záujmu organizátorov výtvarných súťaží.

Organizátori okrem toho chcú dostať do povedomia širokej verejnosti mesto Lučenec ako centrum Novohradu.

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ , SŠ a VŠ a dospelí, jednotlivci a kolektívy. Vítané sú všetky grafické techniky /linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod./ – nie kresba, perokresba, maľba! Každý ročník súťaže je tematicky odlišný.

21. ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže s podtitulom CESTOVANIE, niektorou formou grafiky zobraziť danú tému. Súťažné práce formátu najviac A3 / maximálne tri práce z jednej kategórie/ zašle škola do 5. mája 2018. Všetky podrobnosti o súťaži nájdete na webe samosprávy.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk