Správy

Držíme nelichotivé prvenstvo: Najviac ľudí bankrotuje v Banskobystrickom kraji

V roku 2018 bolo na Slovensku vyhlásených 13 848 osobných bankrotov. Najviac v Banskobystrickom kraji.

V minulom roku zbankrotovalo na Slovensku historicky najviac obyvateľov, a to až 13 848. Rekordným bol aj posledný mesiac vlaňajška, keď v decembri zbankrotovalo 1415 Slovákov.

Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, počet osobných bankrotov v minulom roku v porovnaní s rokom 2017 s 5239 o­sobnými bankrotmi narástol o 164,33 %. Zatiaľ čo v roku 2017 bolo v jednom mesiaci priemerne vyhlásených 437 osobných bankrotov, v minulom roku ich bolo až 1154.

Nelichotivé prvenstvo

Podľa analýzy vlani najviac ľudí zbankrotovalo v Banskobystrickom kraji – až 3 527, čo predstavuje štvrtinový podiel (25,47 %) z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v minulom roku. V medziročnom porovnaní s rokom 2017 počet osobných bankrotov v Banskobystrickom kraji v roku 2018 narástol o 152,83 percenta.

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Dostupnosť osobného bankrotu stúpla

„Náš predpoklad o počte osobných bankrotov vyššom ako 10 000 v roku 2018 sa nám potvrdil. Najhlavnejším dôvodom ich výrazného nárastu je vyššia dostupnosť osobného bankrotu ako inštitútu zbavenia sa dlhov, ktorú umožnila legislatívna zmena účinná od 1. marca 2017. Dôvodom teda nie je, že by sa na Slovensku od júna 2017, keď sa prvýkrát prejavili účinky tejto zmeny, začalo dostávať do neriešiteľných finančných problémov stále viac a viac občanov,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti.

Podľa nej ide o dlžníkov, ktorí svoju platobnú neschopnosť nemohli v minulosti riešiť, nakoľko nespĺňali legislatívne podmienky. Vzhľadom na celkovú úroveň zadlženia slovenských domácností ako aj tempo zadlžovania, ktoré je najvyššie v celej Európskej únii, sa predpokladá, že počty osobných bankrotov budú vysoké aj v roku 2019.

V roku 2018 tvorili v súhrne najväčšiu skupinu zbankrotovaných dlžníkov muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov (30,58 %), za nimi nasledovali tridsiatnici (26,39 %).

Z analýzy ďalej vyplýva veľmi nepriaznivá štruktúra dlžníkov. Počas roka 2018 súdy vydali 9145 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čoho až 95,18 % tvorili rozhodnutia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, kedy dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani euro z dlhov. Iba 4,82 % dlžníkov disponovalo majetkom, z ktorého bolo možné uhradiť aspoň časť z dlhov.

Foto: ilustračné

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najviac ľudí bankrotuje v Banskobystrickom kraji
3
Galéria
Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau
Zdroj: TASR/Dnes24.sk

Rýchle správy

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najčítanejšie