Fiľakovo chce pomôcť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Pomôcť nadobudnúť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia základné zručnosti je cieľom projektu inkluzívneho vzdelávania, ktoré chce na Základnej škole (ZŠ) Lajosa Mocsáryho spustiť samospráva mesta Fiľakovo.

Ilustračný obrázok k článku Fiľakovo chce pomôcť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
Zdroj: TASR

Pomôcť nadobudnúť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia základné zručnosti a nasmerovať ich na pokračovanie štúdia na stredných školách je cieľom projektu inkluzívneho vzdelávania, ktoré chce na Základnej škole (ZŠ) Lajosa Mocsáryho spustiť samospráva mesta Fiľakovo. Na tento účel využije regionálny príspevok 100-tisíc eur z Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec.

Ako priblížila zástupkyňa riaditeľa ZŠ Ildikó Kotlár, z marginalizovaných komunít pochádza 96 percent žiakov ich školy. Pre tieto deti je podľa jej slov nevyhnutné vytvárať špecifické podmienky vzdelávania s individuálnym prístupom.

Nemajú návyky

„Pri nástupe detí do školy je u nich badateľná absencia skúseností s knihou, ceruzkou a papierom či konštrukčnými a didaktickými hrami. Ich sociálne prostredie im neposkytuje dostatok podnetov pre rozvoj osobnosti, ich telesný, psychický či rečový vývin,“ vysvetlila zástupkyňa.

Dodala, že deťom chýbajú aj hygienické a pracovné návyky či rebríček spoločnosťou uznávaných hodnôt. „Nie sú zvyknuté ani samostatne riešiť úlohy a individuálne sa rozhodovať, čo im spôsobuje problémy pri samostatnej práci a úlohách rozvíjajúcich ich tvorivosť,“ konkretizovala.

Motivácia do štúdia

Podľa primátora Fiľakova Attilu Agócsa je dôležité takéto deti motivovať, aby v štúdiu pokračovali na stredných školách. „Vidíme, že aj tu v miestnych fabrikách je práca, ktorá môže byť pre túto skupinu zaujímavá. Avšak častokrát chýba práve stredná škola k získaniu týchto pozícií,“ doplnil s tým, že projekt inklúzie má deti predovšetkým motivovať, pričom úlohu rodiča by mala suplovať škola.

Regionálny príspevok 100-tisíc eur bude mesto na tento účel postupne čerpať najbližšie tri roky. Pomocou neho zrekonštruuje štyri učebne, do ktorých nakúpi potrebné pomôcky a nástroje.

Zároveň sa pokryjú náklady na zvýšenú spotrebu energií a na odmeny pre projektových manažérov a štyroch pedagógov školy, ktorí sa nad rámec svojich bežných povinností budú venovať inklúzii detí.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR