Kultúra

Výstava sumarizuje 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine

Cerová vrchovina je známa svojím vulkanickým reliéfom, ktorý však predstavuje menej ako desať percent jej plochy, ostatnú časť tvoria pieskovce.

Ilustračný obrázok k článku Výstava sumarizuje 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine
7
Galéria

Tri desiatky rokov ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina na juhu Banskobystrického kraja sumarizuje aktuálna výstava v Hradnom múzeu Fiľakovo (HMF) v okrese Lučenec. Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s HMF a sprístupnená je do 29. novembra.

Jedinečné územie

„Jej zámerom je priblížiť prírodné pomery tejto oblasti, ako aj históriu vzniku a hlavné aktivity jej správcovskej organizácie pri ochrane tohto jedinečného územia. Výstava predstaví nielen rastlinstvo, živočíšstvo a neživú prírodu tohto regiónu, ale aj jej históriu a činnosť Správy CHKO pri ochrane tohto jedinečného územia,“ uvádzajú organizátori.

Výstava pozostáva z troch tematických celkov. Prvá, úvodná časť, zaznamenáva pomocou máp, dokumentov, listín a ukážok propagačných materiálov vyhlásenie CHKO a vznik jej správy.

Druhá predstavuje prvé aktivity, cezhraničnú spoluprácu a všeobecnú činnosť. Tretia časť oboznamuje záujemcov s prírodnými hodnotami územia.

Vulkanický reliéf

CHKO Cerová vrchovina vznikla 10. októbra 1989. Jej pôvodná výmera bola 16.280 hektárov. V roku 2000 boli hranice územia upravené a rozloha sa zväčšila na 16.771 ha.

Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany. Vyšší, 4. a 5. stupeň ochrany, platí v maloplošných chránených územiach, napríklad v prírodných rezerváciách Pohanský hrad, Ragáč, Šomoška a v národnej prírodnej pamiatke Kostná dolina.

Cerová vrchovina je známa svojím vulkanickým reliéfom, ktorý však predstavuje menej ako desať percent jej plochy, ostatnú časť tvoria pieskovce.

V území sa stretávajú panónske a karpatské prvky, a tak je tam možné vidieť teplomilné i suchomilné biotopy a na ne viazané druhy rastlín a živočíchov. V chladnejších polohách sú však zastúpené aj niektoré podhorské a horské druhy.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie