Filip z Lučenca patrí medzi 50 najlepších mladých osobností ekonómie

Študent štvrtého ročníka na Obchodnej akadémii v Lučenci Filip Gábor sa koncom apríla prebojoval spomedzi 4 000 súťažiach zo stredných škôl z celej Slovenskej republiky medzi elitu

Dňa 26. apríla 2018 sa žiak štvrtého ročníka na Obchodnej akadémii v Lučenci Filip Gábor zúčastnil celoslovenského kola 1. ročníka Ekonomickej olympiády na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ekonomická olympiáda je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená žiakom stredných škôl. Prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí žiakov v tomto odbore.

Filip Lučenec výborne reprezentoval, prebojoval sa spomedzi 4 000 súťažiach zo stredných škôl z celej Slovenskej republiky medzi elitu 50 najlepších mladých osobností ekonómie.

Zároveň bol úspešný vo vedomostnom kvíze, v ktorom jeho tím získal zaujímavé ceny. Gratulujeme mu a prajeme veľa podobných úspechov aj počas ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.

Zdroj a foto: OA Lučenec

Zdroj: Dnes24.sk