Eliška Šándorová Samospráva

FOTO: Aká je budúcnosť Tuhárskeho námestia? Primátorka privíta iniciatívu občanov

Tuhárske námestie je jednou z hlavných tém roka v rámci dlhodobých projektov. Najviac hlasov sa prikláňalo k návrhu multifunkčného pohybového parku. Aká je jeho budúcnosť?

Ilustračný obrázok k článku FOTO: Aká je budúcnosť Tuhárskeho námestia? Primátorka privíta iniciatívu občanov
Zdroj: Mesto Lučenec

Architekti v meste je projekt, na ktorom mesto Lučenec spolupracuje s Fakultou architektúry STU v Bratislave. Ide o dlhodobý projekt zameraný na koncepčnú tvorbu v meste Lučenec.

„Lučenec, tak ako iné mestá, má mnoho problematických zón, kde dlhodobo absentuje relevantný a dobrý návrh pre ich riešenia. Ideové študentské návrhy nie sú riešením, no dokážu najlepšie overiť jednotlivé možnosti územia pre rôzne využitia. Študenti spolu s nami využívajú moderné a súčasné riešenia, ktoré dnešný urbanizmus prináša,“ predstavil projekt jeho koordinátor, architekt Ivan Siláči.

Nápady od občanov

Témou tohtoročnej spolupráce je riešenie návrhov revitalizácie Tuhárskeho námestia. „Oslovili sme mladých architektov, aby nám v tejto lokalite so spoluprácou s občanmi dali návrhy, myšlienky a podnety na to, ako zrevitalizovať aj túto časť mesta. Naším cieľom je, aby sa občania, ktorí bývajú hlavne v blízkosti Tuhárskeho námestia, spolupodieľali na tvorení tohto priestoru svojimi nápadmi, návrhmi. Budem rada, keď sa chopia iniciatívy,“ povedala primátorka Alexandra Pivková.

V marci sa konalo prvé plánovacie stretnutie obyvateľov danej lokality s vedením mesta a poslancami MsZ k téme riešenia Tuhárskeho námestia. Na stretnutí bola možnosť prispieť svojimi názormi, podnetmi a výhradami k zamýšľanému projektu. Následne bola občanom k dispozícii výstava, na ktorej mali možnosť vidieť všetky ideové návrhy a zaujať k nim názor.

Najviac hlasov sa prikláňalo k návrhu multifunkčného pohybového parku.

FOTO: Aká je budúcnosť Tuhárskeho námestia?
5
Galéria
Zdroj: Mesto Lučenec

V spolupráci so súkromníkom

Štvrtého decembra sa na ZŠ Vajanského konalo druhé plánovacie stretnutie o budúcej podobe Tuhárskeho námestia, kde boli verejnosti predstavené už konkrétne návrhy spĺňajúce požiadavky občanov, vyšpecifikovanie etapizácie projektu a hrubý odhad nákladov jednotlivých etáp.

Veľkým prínosom bola prítomnosť súkromného vlastníka pozemku, ktorý je v tesnej blízkosti riešeného územia. Je nevyhnutné vedieť, aké zámery má na svojom pozemku, aby bol celý projekt architektonicky zladený aj s ohľadom na parkovacie miesta a bezpečnosť detí, keďže v blízkosti sa nachádza škola.

V ďalšom kroku sa bude riešiť urbanistická štúdia aj v súlade so zámerom podnikateľa, ktorá by bola podkladom pre územné konanie. Následne bude zvolané ďalšie stretnutie s občanmi, pretože je dôležité, aby sa do procesu tvorby nášho mesta zapájala aj verejnosť.

Rýchle správy

Najčítanejšie