FOTO: Veľká premena fiľakovského kostola. Nové ciferníky aj reštaurovanie fresiek

Fiľakovský františkánsky kostol prechádza v posledných dňoch zmenami. Pozrite, čo všetko sa v ňom dočkalo obnovy!

Jakub Forgács

Fiľakovský františkánsky kostol prechádza v posledných dňoch zmenami. Po takmer trištvrte roku montujú na svoje miesta štyri nové ciferníky vežových hodín, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou. Reštaurujú sa i fresky v lodi kostola.

V uplynulých týždňoch sa vo františkánskom kostole v centre Fiľakova začalo s treťou fázou reštaurovania fresiek v interiéri. Na ich obnove reštaurátori s prestávkami pracujú už tretí rok. Po obnovenom presbytériu a chóre začali s reštaurovaním strednej časti kostola. Fresky boli silne znečistené sadzami a zanesené prachom. Okrem ich vyčistenia bolo potrebné opraviť praskliny i obnoviť farby poškodené zamokaním klenieb.

Na záchranu fresiek z 1917 prispela aj samospráva. Ako potvrdil primátor mesta Attila Agócs, kostolu na jeho obnovu venovali z dotačného fondu 10-tisíc eur. Podľa jeho slov pred niekoľkými mesiacmi podali františkáni v spolupráci s farnosťami v Bratislave a maďarských mestách Szentkút a Szécsény projekt cezhraničnej spolupráce na rozsiahlejšiu obnovu kostola. Odpoveď však dodnes nedostali, preto sa rozhodli do prác pustiť sami a obnoviť aspoň jeho časť. Použili na to prostriedky od samosprávy a dary od veriacich.

Práce v interiéri by chceli dokončiť do začiatku septembra. Bohoslužby prebiehajú v normálnom režime.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame