Jeden obyvateľ kraja vyprodukoval vyše 300 kg odpadu. Ako dopadli jednotlivé okresy?

Banskobystrický samosprávny kraj vyprodukoval v roku 2016 najmenej odpadu zo všetkých slovenských krajov. Prečítajte si ďalšie zaujímavé zistenia!

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Jeden obyvateľ kraja vyprodukoval vyše 300 kg odpadu. Ako dopadli jednotlivé okresy?
Zdroj: TASR

V obciach Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bolo v roku 2016 vyproduko­vaných 203 241 ton komunálnych a drobných stavebných odpadov, čo predstavuje 10,4 % podielu zo všetkých obcí SR. Kraj vyprodukoval najmenej odpadu zo všetkých slovenských krajov. Informovala o tom Eva Hajová z odboru informatiky, registrov, informačných služieb Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Banskej Bystrici.

„V porovnaní s rokom 2015 sa v kraji množstvo komunálneho odpadu zvýšilo o 18 329 ton (9,9 %). Separovalo sa 42 170 ton, čo predstavuje 20,7 % z komunálneho odpadu celkom, z toho nebezpečného odpadu bolo separovaných 962 ton. Celkovo za SR bolo separovaného 16,8 % komunálneho odpadu,“ uviedla Hajová.

312 kg na obyvateľa

Podľa ŠÚ SR jeden obyvateľ BBSK vyprodukoval v prepočte 312 kilogramov odpadu. V produkcii na obyvateľa v porovnaní s ostatnými krajmi najmenej odpadu zaznamenali v Prešovskom (275 kg), najviac v Trnavskom kraji (478 kg).

„V BBSK sa množstvo vyprodukovaného odpadu na obyvateľa zvýšilo o 29 kg, čo predstavuje nárast o 10 %,“ dodala Hajová.

Ako dopadli okresy?

Najviac komunálneho a drobného stavebného odpadu v rámci kraja ŠÚ SR vykazuje v obciach okresov Banská Bystrica (22,7 %), Zvolen (12,16 %), Lučenec (10,7 %), Brezno (10,5 %), Rimavská Sobota (9,5 %) a Žiar nad Hronom (8,3 %). Najmenší v obciach okresov Banská Štiavnica (2,47 %) a Poltár (2,42 %).

Najvyššie percento zhodnocovania odpadu z celkového množstva ŠÚ SR zaznamenal v roku 2016 v okresoch Žiar nad Hronom (44,6 %), Banská Bystrica (36,8 %), Brezno (32,4 %), Krupina (30,9 %) a Zvolen (29,8 %). Najmenej sa odpad zhodnocoval v okresoch Veľký Krtíš (13,6 %), Poltár (14,2 %) a Revúca (14,3 %). Údaje o nakladaní s komunálnym odpadom hovoria, že v BBSK je zhodnocovaných necelých 30 % odpadu na obyvateľa.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame