Lučenec plánuje investovať do škôl. Na čo všetko by mohli ísť státisíce eur?

Peňazí v školstve veľmi niet, o to viac poteší každá informácia o investíciách do vybavenia. Dobrou správou je, že mesto chystá nákupy do základných škôl!

Boris Macko

Školy často len márne dúfajú, že sa im podarí získať financie na nákup nových pomôcok, či zmodernizovať učebne. Lučenecká radnica sa ale nevzdáva a chystá zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc a odborných učební rôzneho druhu. Napokon, minulý rok sa podarilo pomocou dotácie ministerstva školstva vybaviť telocvičňu na ZŠ s MŠ J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským.

„V súčasnosti je potrebné na základných školách v meste Lučenec budovať, modernizovať a zlepšovať technické vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu, nakoľko súčasné vybavenie učební je nepostačujúce a nevyhovuje aktuálnym podmienkam. Budovanie nových, moderných učební je v súlade so školským vzdelávacím programom a slúži na zlepšenie úrovne informovanosti spoločnosti,“ uvádza sa v dôvodovej správe oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie (SPIaS) mestského úradu.

Poslanci tak už na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodnú o tom, či tento zámer podporia. Mesto sa chce uchádzať o dotáciu z výzvy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde je dátum uzávierky 28. február 2017. Známe sú aj presné zámery, čo chce mesto na ktorej škole zlepšiť, alebo vybudovať.

Na už v úvode spomínanej ZŠ s MŠ J. Kármana jazykovú učebňu, na ZŠ L. Novomeského multimediálnu učebňu a školskú knižnicu, na ZŠ Vajanského multimediálnu a jazykovú učebňu, na ZŠ Haličská cesta jazykovú učebňu. ZŠ s MŠ na Kubínyiho nám. 6, Lučenec môže potešiť polytechnická učebňa a ZŠ s MŠ Bratrícka 19 v Opatovej školská knižnica. Spolufinancovanie mesta v projekte v hodnote takmer 240 000 eur bude vo výške 5%, čo je suma 11 964,50 eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: lucenec.dnes24.sk