Lučenec žiada príspevky na dva projekty na zlepšenie zberu odpadu

Dva projekty na zlepšenie a zefektívnenie zberu komunálneho odpadu plánuje v najbližšom období realizovať samospráva Lučenca.

Ilustračný obrázok k článku Lučenec žiada príspevky na dva projekty na zlepšenie zberu odpadu
Zdroj: TASR

Prvý sa týka zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, druhý skvalitnenia zberu objemného odpadu. Na obidva projekty chce mesto získať finančné príspevky z projektových výziev.

„Máme záujem separovať ďalších 20 percent kuchynského odpadu, teda ísť ešte na vyššie čísla separácie. Keďže produkujeme skoro 1500 ton takéhoto odpadu, tých 20 percent je veľmi zaujímavých a prospešných," uviedla na margo prvého projektu primátorka Lučenca Alexandra Pivková.

Celkové náklady tohto projektu sú podľa dôvodovej správy takmer 900-tisíc eur. Z toho zhruba 845-tisíc žiada samospráva vo forme nenávratného finančného príspevku (NFP) z výzvy v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorú vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia.

Druhý projekt sa týka NFP na zavedenie zberu triedeného objemného odpadu. Na tento účel v súčasnosti v Lučenci podľa dôvodovej správy slúžia veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú na jednotlivé stanovištia pristavované dvakrát mesačne.

„Pokiaľ by sme boli úspešní, vybudovali by sme si vozový park a vďaka tomu by sme túto vec mohli mať v našom meste oveľa kvalitnejšie zabezpečovanú," dodala primátorka.

Rozpočet druhého projektu je plánovaný vo výške viac ako 236-tisíc eur, z toho takmer 219-tisíc eur samospráva žiada z ďalšej výzvy v rámci rovnakého operačného programu ako v prípade prvého projektu. Zámerom je zakúpenie dvoch nákladných zberových vozidiel, ktoré by zabezpečovali odvoz odpadu zo stanovíšť.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR