Lučenec zvažuje výstavbu nových bytov. Vyrásť majú na Rapovskej križovatke

Nových bytov nie je nikdy dosť, preto aj samosprávy často uvažujú o vybudovaní vlastných. Lučenecká radnica má aktuálne v hľadáčiku nízkoštandardné.

Boris Macko

Aj lučenecká samospráva zvažuje prípravu projektovej dokumentácie na výstavbu nízkoštandardných bytov v miestnej časti Rapovská križovatka, kde žijú hlavne obyvatelia zo sociálne slabších vrstiev. „V prípade vypísania výzvy na projekt sa bude mesto uchádzať o dotáciu alebo grant na výstavbu nízkoštandardných bytov zo štátneho fondu rozvoja bývania a eurofondov,“ naznačila možné spôsoby financovania hovorkyňa mesta Michaela Hrnčiarová.

„Súčasný technický stav bytových domov  na Rapovskej križovatke je štandardný v kategórii užívaných bytov a každoročne si vyžaduje nevyhnutné prevádzkové opravy a ďalšie opravy a rekonštrukcie. Napríklad aj výmenu strešnej krytiny, opravu fasády a vybudovanie novej kanalizačnej prípojky, ktorá bude napojená na mestskú čistiareň odpadových vôd,“ upresnila hovorkyňa.

Primátorka Lučenca Alexandra Pivková podotkla, že mesto sa stará o všetky skupiny obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc v oblasti bývania a to aj v prípade marginalizovaných skupín. „Na Rapovskej križovatke sa okrem bývania poskytujú terénne sociálne služby a komunitné služby pre deti a dospelých. Vybudovali sme Komunitné centrum, detské ihrisko a snažíme sa zlepšiť životné podmienky aj ľudí patriacich do skupiny sociálne slabších obyvateľov nášho mesta,“ uzavrela primátorka.

foto: ilustračné

Zdroj: TASR