Eliška Šándorová Samospráva

Mestá a obce sa pustili do jesenného upratovania: Čo všetko by mali občanom zabezpečiť?

Jesenné upratovanie je súčasťou každoročných aktivít v mestách a obciach, ktorými sa samosprávy pripravujú na zimné obdobie. Ako je na tom Lučenec?

Ilustračný obrázok k článku Mestá a obce sa pustili do jesenného upratovania: Čo všetko by mali občanom zabezpečiť?
20
Galéria

Podľa zákona o odpadoch sú mestá a obce povinné „zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.“

„Táto povinnosť sa však nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Služba poskytnutia veľkokapacitných kontajnerov je pre občanov bezplatná. Náklady sú už zahrnuté do miestneho poplatku. Je dôležité podotknúť, že veľkoobjemové kontajnery slúžia predovšetkým občanom, nie sú určené pre firmy,“ informuje o povinnostiach Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Čo do kontajnerov?

Pojem "objemný odpad“ nie je v zákone definovaný, rozumie sa ním odpad, ktorý do bežných nádob používaných v obci nevojde, napríklad nepotrebný či poškodený nábytok, koberce a pod. čo prispieva k zamedzeniu vytvárania nelegálnych skládok.

Rozsah a periodicita ich rozmiestňovania sú závislé hlavne od lokálnych, priestorových a finančných možností samospráv.

„Samotné jesenné upratovanie je možné realizovať viacerými formami. Napríklad koordinovaným rozmiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov, prípadne organizovaním verejných brigád, alebo napríklad podporou dobrovoľníckych činností, pre ktoré mestá a obce vytvárajú technické a organizačné podmienky,“ upresňuje Kaliňák.

Ako dodáva, jesenné upratovanie nemá iba estetický význam, ale je aj spôsobom predchádzania vzniku nelegálnych skládok, a to v rámci ich likvidácie ešte v zárodkoch.

Upratuje aj Lučenec

Jesenné upratovanie pod taktovkou mesta Lučenec prebieha od 4. – 21. októbra 2019. Na zber a prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu budú rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery podľa požiadaviek občanov. Požiadavky na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov je možné podať osobne na Mestskom úrade alebo emailom do 17. októbra, informuje samospráva Lučenca na svojom webe.

Odvoz rastlinného odpadu zo záhrad rodinných domov je v zmysle harmonogramu realizovaný v mesiaci október jedenkrát týždenne a v mesiaci november v cykle jedenkrát za dva týždne.

„Tiež bude realizovaný mimoriadny zber konárov od rodinných domov v termíne od 14. do 18. októbra. Zber rastlinného odpadu bude realizovaný podľa jednotlivých lokalít a dní, ktoré sú totožné s dňami vývozu komunálneho odpadu od rodinných domov,“ informuje mesto.

Kam s elektroodpadom?

V prípade, že z rodinných domov potrebujete odovzdať elektroodpad, môžete ho odviesť do zberného dvora MEPOS, spol. s r.o., na Fiľakovskej ceste v pracovné dni pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 7.30 do 15.30 hodiny, v stredu v čase od 7.30 do 17.30 hod. a v sobotu v nepárny týždeň v čase 8.00 hod. do 13.00 hod.

Tu od vás odpad bezplatne odoberú. Okrem elektroodpadu môžete odovzdať objemný odpad, drobný stavebný odpad, vyseparované zložky – papier, plasty, sklo, tetrapaky, plechovky od nápojov, použité jedlé oleje a tuky z domácnosti.

Zber objemného odpadu od bytových domov je realizovaný každý párny týždeň v pondelok. Najbližšie termíny vývozu budú 14. októbra a 28.októbra. Objemný odpad môže byť vyložený pri zberných nádobách na komunálny odpad len deň pred zberom.

Ilustračné foto, Boris Macko

FOTO: Jeseň v uliciach Lučenca
20
Galéria

Rýchle správy

Najčítanejšie