Mesto hospodárilo v minulom roku s prebytkom viac ako 1,2 milióna eur

S prebytkom viac ako 1,2 milióna eur hospodárila v roku 2017 samospráva Lučenca. Ako chce ušetrené financie preinvestovať?

Ilustračný obrázok k článku Mesto hospodárilo v minulom roku s prebytkom viac ako 1,2 milióna eur
Zdroj: Boris Macko

Po odrátaní zostatku nepoužitých dotácií a grantov predstavuje zvyšný prebytok viac ako 980-tisíc eur. Vyplýva to z výročnej správy o hospodárení mesta, hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu, ako aj zo záverečného účtu mesta Lučenec za rok 2017, ktorými sa zaoberali mestskí poslanci na svojom aprílovom zasadnutí.

Podľa slov primátorky Alexandry Pivkovej mesto v uplynulom roku, tak ako aj v predchádzajúcich, pokračovalo v priaznivom hospodárení, k čomu napomohlo aj vyššie plnenie rozpočtových príjmov a miestnych daní.

„Počítali sme, že výsledok bude nad milión, aj keď v decembri sme boli opatrní vo vyjadreniach a hovorili sme o nejakých 900-tisíc eurách. Samozrejme, vedeli sme, že prebytok hospodárenia sa môže ešte natiahnuť,“ podotkla primátorka pre TASR.

Vykonanými rekonštrukciami a obstaraním investícií došlo podľa jej slov tiež k zvýšeniu hodnoty hnuteľného i nehnuteľného majetku Lučenca o 4,3 milióna eur.

Dodala, že sa zároveň podarilo dosiahnuť zníženie zadlženia mesta. „Ku koncu vlaňajška sa podiel celkového dlhu na bežných príjmoch minulého roka znížil na 16,59 percenta,“ konkretizovala Pivková.

Prebytok minuloročného rozpočtu mieni samospráva investovať okrem iného do rekonštrukcie miestnych komunikácií, rozširovania parkovacích miest, riešenia statickej i dynamickej dopravy či budovania detských ihrísk.

„Uvedomuje si však, že keby sme mali aj trojnásobok tohto prebytku, tak stále to nepokryje všetko, čo potrebujeme,“ zakončila primátorka.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR