Mesto Lučenec začína s jarným upratovaním. Akého odpadu sa (ne)môžete zbaviť?

V rámci jarného upratovania bude realizovaný zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov. Lučenčania si môžu sami určiť aj vybrané termíny.

Eliška Šándorová
Ilustračný obrázok k článku Mesto Lučenec začína s jarným upratovaním. Akého odpadu sa (ne)môžete zbaviť?
Zdroj: TASR

V období od 9. marca do 26. marca 2018 sa uskutoční v Lučenci veľké jarné upratovanie za pomoci samosprávy. Už najbližšie týždne bude realizovaný zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov. Dňa 7. apríla sa uskutoční aj mobilný zber nebezpečných odpadov.

Na zber a prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu budú rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery podľa požiadaviek občanov.

Kam s elektroodpadom?

Požiadavky na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov môžu Lučenčania podať osobne v kancelárii č. 320, na č. t. 4307211 alebo emailom na adrese jarmila.fekiacova@lucenec.sk do 23. marca 2018.

„V prípade, že z rodinných domov potrebujete odovzdať elektroodpad alebo použité jedlé oleje, môžete ich odviesť do zberného dvora MEPOS, s r.o., na Fiľakovskej ceste v pracovné dni pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase 07.30 do 15.30 hodiny v stredu v čase od 07.30 do 17.30 hodiny a v nepárny týždeň v sobotu (17.3.) v čase 08.00 – 13.00 hodiny. Tu od Vás odpad bezplatne odoberú,“ informuje samospráva na svojom webe.

Termíny na rastlinný odpad

Do rozmiestňovaných veľkoobjemových kontajnerov neumiestňovali rastlinný odpad. Rastlinný odpad bude v mesiaci marec zbieraný v termíne 19. až 23. marca 2018 v zmysle harmonogramu, ktorý je zverejnený na stránke mesta.

Rastlinný odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo len deň pred zberom.

Ak potrebujete z rodinných domov vyviesť rastlinný odpad v iných termínoch, môžete ho odviesť do kompostárne v lokalite Čurgov v pracovné dni pondelok až piatok v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Tu od vás rastlinný odpad bezplatne odoberú. Do kompostárne môže byť privezený len čistý rastlinný odpad bez prímesí iných odpadov (napr. kamene, plasty, sklo, pletivo…)

Zber objemného odpadu od bytových domov je realizovaný každý párny týždeň v pondelok. Najbližšie termíny vývozov sú 19. marca a 29. marca 2018. Objemný odpad môže byť vyložený pri zberných nádobách na komunálny odpad len deň pred zberom.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: Dnes24.sk