Mestský kontrolór si zobral na mušku dotácie na šport: Odporúča prehodnotiť spôsob správy mestských športovísk

Na ostatnom zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci, kontrolór mesta Jozef Matuška vo svojej kontrolnej správe upozornil na to, že schvaľovanie dotácií podľa jednotlivých športovísk nespĺňa svoj účel. Do budúcnosti odporúča prehodnotiť spôsob správy mestských športovísk.

Ľubomíra Karmanová
Ilustračný obrázok k článku Mestský kontrolór si zobral na mušku dotácie na šport: Odporúča prehodnotiť spôsob správy mestských športovísk
Zdroj: Dnes24.sk

Kontrolu čerpania rozpočtu Dotácie na šport za I. polrok 2015 uskutočnil hlavný kontrolór mesta Lučenec Jozef Matuška v júly. Jej cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť skutočné čerpanie rozpočtu na uvedenom podprograme, správnosť a úplnosť dokumentácie, potrebnej k čerpaniu a spôsob zúčtovania dotácie.

„V rámci rozpočtu boli na Dotácie na šport, schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 506 000 €. Vo schválenom rozpočte došlo v priebehu I. polroka len k jednej malej zmene, keď bol navýšený o 1 000 €, ako dotáciu pre ženský futbal,“ uvádza vo svojej správe kontrolór.

Vysoká dotácia na plaváreň

Ako ďalej zo správy vyplýva, dotácia na prevádzku športovísk pre SPOOL a.s. bola schválená vo výške 340 000 €. Táto dotácia má byť použitá na prevádzkovanie zimného štadióna, futbalového štadióna, kúpaliska, plavárne a športovej haly . „Došlo k nárastu dotácie pre a.s. SPOOL na prevádzku športovísk o 70 000 €. Tento nárast je spôsobený prevádzkovaním športovej haly Aréna,“ konštatuje Matuška.

„Tu je však potrebné konštatovať, že v rozpočte boli plánované aj výdavky na plaváreň Aquaspool vo výške cca 6 500 € mesačne. Plaváreň sa však od februára 2015 neprevádzkuje a je potrebné dotáciu adekvátne znížiť,“ odporúča kontrolór.

Podľa podkladov, predložených akciovou spoločnosťou SPOOL bolo ku dňu 31.5.2015 čerpanie dotácie nasledovné :

Futbalový štadión 13 696, 52 €

Aqua SPOOL 32 387, 86 €

Športová hala Aréna 31 970, 56 €

Zimný štadión 40 005, 25 €

Letné kúpalisko 7 924, 72 €

Športoviská pod správu mesta

Z rozboru je podľa kontrolóra jasné, že schvaľovanie dotácií podľa jednotlivých športovísk nespĺňa svoj účel. „Plaváreň Aqua SPOOL bola v prevádzke len prvé dva mesiace a vyčerpala temer polovicu schválenej dotácie. Prevádzkovanie plavárne je z tohto pohľadu neefektívne,“ upozornil kontrolór.

„Znovu dávam na zváženie Mestskému zastupiteľstvu pre budúce obdobie prehodnotiť spôsob správy mestských športovísk s alternatívou priamej správy príslušným oddelením MsÚ. Je potrebné po všetkých stránkach zabezpečiť maximálnu transparentnosť čerpania poskytnutej dotácie,“ uzavrel Matuška

Čítajte aj:

Kocka na Rúbanisku bude onedlho minulosťou: Radnica s ňou má svoje plány

Vyše dvojmiliónový prekleňovací úver: Lučenecká samospráva chce peniaze použiť na rekonštrukciu radnice

Lučenec chce vlastné logo, vyhlásilo súťaž: Na víťaza čaká finančná odmena

Zdroj: Dnes24.sk