Na mnohých miestach v Lučenci nepôjde v júni prúd. Podrobný PREHĽAD ulica za ulicou

Radšej čítajte v predstihu! V našom meste sú naplánované viaceré odstávky elektriny. Kedy a kde s nimi treba počítať?

Jakub Forgács

Stredoslovenská energetika informuje na svojich stránkach o plánovaných odstávkach elektrickej energie. Týkajú sa aj nášho mesta. Zamerali sme sa na odstávky v júni. Kde a kedy v tomto čase nepôjde v Lučenci elektrina?

Od Do Adresa
07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 0
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 1
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 1
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 2
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 5
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 6
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 7
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 8
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 9
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 10
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 13
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 13
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 16
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 19
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 20
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 21
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 22
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 23
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 24
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 24
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 24
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 25
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 26
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 27
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 28
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 28
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 30
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 30
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  A. S. Jegorova 607
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Dolná Slatinka 0
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 0
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 0
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 1
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 60
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 206
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 273
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 273
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 274
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 274
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 275
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 275
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 276
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 276
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 276
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 276
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 277
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 277
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 279
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 279
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 279
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 279
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 280
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 282
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 285
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 285
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Dolná Slatinka 286
09.06.2017 07:30 09.06.2017 15:30  Dolná Slatinka 382
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 1
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 1
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 1
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 1
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 1
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 5
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 5
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 7
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 7
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 9
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 10
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 11
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 11
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 13
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 14
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 14
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 15
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 15
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 15
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 16
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 16
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 16
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Erenburgova 1379
23.06.2017 07:30 23.06.2017 15:30  Fiľakovská cesta 17
15.06.2017 07:30 15.06.2017 15:30  Gemerská cesta 202
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Haličská cesta 0
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Haličská cesta 0
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Haličská cesta 0
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Haličská cesta 0
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Haličská cesta 0
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 0
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 261
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 261
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 261
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 261
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 261
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 261
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 261
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 262
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 262
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 262
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 262
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 262
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 262
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 262
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 263
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 263
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 263
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 263
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 264
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 264
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 264
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 268
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 268
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 285
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 389
05.06.2017 08:00 05.06.2017 16:00  Horná Slatinka 390
28.06.2017 07:30 28.06.2017 15:30  Horná Slatinka 790
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Kpt. Nálepku 0
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Kpt. Nálepku 1
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Kpt. Nálepku 1
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Kpt. Nálepku 1
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Kpt. Nálepku 32
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 0
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 0
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 0
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 0
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 0
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 0
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 0
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 0
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 0
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 0
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 0
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 0
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 0
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 0
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 0
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 0
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 0
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 0
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 0
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 0
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 6
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 6
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 6
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 6
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 6
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 20
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 20
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 20
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 20
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 20
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 1012
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 1012
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 1012
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 1012
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 1012
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 1363
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 1363
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 1363
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 1363
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 1363
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 1790
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 1790
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 1790
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 1790
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 1790
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 1850
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 1850
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 1850
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 1850
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 1850
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 1853
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 1853
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 1853
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 1853
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 1853
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 2010
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 2010
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 2010
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 2010
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 2010
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 4291
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 4291
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 4291
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 4291
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 4291
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 5212
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 5212
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 5212
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 5212
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 5212
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 5618
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 5618
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 5618
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 5618
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 5618
05.06.2017 07:30 05.06.2017 18:30  Ľadovo 7256
07.06.2017 07:30 07.06.2017 18:30  Ľadovo 7256
06.06.2017 07:30 06.06.2017 18:30  Ľadovo 7256
09.06.2017 07:30 09.06.2017 18:30  Ľadovo 7256
08.06.2017 07:30 08.06.2017 18:30  Ľadovo 7256
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Martina Rázusa 0
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Martina Rázusa 13
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Martina Rázusa 13
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Martina Rázusa 13
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Martina Rázusa 19
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Martina Rázusa 19
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Martina Rázusa 19
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 0
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 1
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 1
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 1
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 1
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 2
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 2
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 2
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 2
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 4
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 5
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 6
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 7
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 9
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 9
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 9
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 9
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 9
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 9
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 9
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 10
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 10
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 10
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 10
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 10
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 10
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 12
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 13
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 14
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 14
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 15
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 17
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 17
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 17
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 18
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 19
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 20
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 21
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 22
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 23
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 24
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 28
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 30
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 30
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 30
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 32
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 34
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 34
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 34
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 34
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 34
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 34
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 36
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 36
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 36
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 36
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 36
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 36
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 36
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 5705
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 5705
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 5705
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 5705
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Mieru 5705
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  Opatová 452
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  Opatová
02.06.2017 07:30 02.06.2017 15:30  Rúbanisko III 8
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Sládkovičova 0
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Sládkovičova 2
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Sládkovičova 12
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Sládkovičova 13
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Sládkovičova 14
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Sládkovičova 15
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Sládkovičova 16
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Sládkovičova 17
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Sládkovičova 19
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Sládkovičova 19
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Z. Nejedlého 17
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Z. Nejedlého 19
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Z. Nejedlého 21
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 35
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 37
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 37
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 37
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 37
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 38
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 38
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 39
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 39
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 41
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 41
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 41
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 41
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 41
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 41
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 41
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 56
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 56
16.06.2017 09:30 16.06.2017 13:40  Železničná 56
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 0
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 0
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 0
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 0
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 1
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 1
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 1
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 1
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 2
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 2
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 5
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 6
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 8
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 10
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 11
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 12
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 12
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 12
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 13
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 16
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 17
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 19
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 20
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 21
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 21
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 25
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 26
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 31
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 32
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 35
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 37
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 37
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 40
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 40
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 44
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 45
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 45
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 46
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 46
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 47
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 49
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 50
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 52
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 53
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 53
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 54
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 55
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 55
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 56
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 57
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 58
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 60
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 61
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 62
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 64
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 64
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 66
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 72
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 73
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 73
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 75
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 76
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 77
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 78
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 79
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 80
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 80
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 81
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 83
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 86
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 98
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 100
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 184
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 1021
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 1024
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 3441
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 3457
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 3566
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 3715
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 3818
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 3835
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 3841
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 6748
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  1. záhradkárska osada 6748
08.06.2017 07:30 08.06.2017 14:20  2 Osadová záhrada 0
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 1
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 10
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 13
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 14
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 15
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 16
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 18
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 19
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 20
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 22
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 23
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 25
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 27
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 29
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 36
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 42
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 54
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 59
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 60
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 63
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 75
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 76
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 82
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 93
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 93
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 94
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 109
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 112
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 113
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 116
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 119
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 122
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 326
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 352
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 353
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 356
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 360
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 361
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 367
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 369
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 372
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 373
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 374
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 391
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 393
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 394
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 395
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 396
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 400
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 404
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 405
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 406
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 408
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 410
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 414
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 415
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 418
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 418
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 422
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 423
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 424
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 427
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 428
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 431
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 519
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 522
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 525
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 542
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 1090
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 1146
20.06.2017 07:30 20.06.2017 15:10  4. záhradkárska osada 1161

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk