Nová krytá plaváreň je zatiaľ len vízia, ktorá síce napreduje, ale veľmi pomaly

Na oneskorenie prípravy upozornila na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslankyňa Rút Olšiaková, ktorá sa vedenia mesta pýtala na aktuálny stav ohľadom novej plavárne.

Príprava výstavby novej krytej plavárne v Lučenci sa oproti pôvodným plánom oneskoruje a samospráva zatiaľ nemá vybraného zhotoviteľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby. Posledný avizovaný termín dokončenia plavárne, stanovený na rok 2020, to však podľa vedenia mesta nemá ohroziť.

Na oneskorenie prípravy upozornila na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslankyňa Rút Olšiaková, ktorá sa vedenia mesta pýtala na aktuálny stav ohľadom novej plavárne a podotkla, že podľa informácií na mestskej stránke bolo pôvodné verejné obstarávanie na jej projektovú dokumentáciu zrušené.

Slimačie tempo

„Súčasný stav je taký, že stará krytá plaváreň, ktorá zažila haváriu strechy, stále nie je predaná a platíme za ňu úver. Nová krytá plaváreň je zatiaľ len vízia, ktorá síce napreduje, ale veľmi pomaly. Otváranie obálok na projektovú dokumentáciu pritom malo byť už 20. marca," podotkla poslankyňa s tým, že si zrejme na základe infozákona od kompetentných vyžiada informácie, prečo nebol dodávateľ vybraný, keď ich je na trhu dostatok.

„Podlimitná zákazka, ktorá bola vyhlásená, bola zrušená vzhľadom k tomu, že sa podstatne zmenili podmienky verejného obstarávania. Celkovo sa menil rozsah. To znamená, že teraz je pripravovaná nová súťaž, ktorá sa v rámci nových podmienok bude zverejňovať," reagovala na margo zrušeného verejného obstarávania vedúca oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie Mestského úradu Lučenec Želmíra Kolimárová.

Obstarávanie bolo podľa nej zrušené z dôvodu, že v ňom samospráva zadávala celkovo tri projektové dokumentácie.

„Keďže sme zistili, že v rámci poskytovania finančných prostriedkov nám všetky tri nebudú uhradené, tak sme ich zúžili na dve, aby mestu nevznikli ďalšie neoprávnené náklady, keďže dokumentácia má byť hradená z akčných plánov," vysvetlila Kolimárová.

Byrokratické zádrhy

Podľa slov primátorky Alexandry Pivkovej samospráva urobí všetko pre to, aby do roku 2020 plaváreň bola hotová. „To, že bola zrušená súťaž, je naozaj otázka toho, že niektoré administratívne procesy musíme nastaviť tak, aby to bolo v súlade so zákonom. Dúfame, že iné byrokratické 'zádrhelyˇ a ďalšie veci už nebudeme musieť riešiť," konštatovala primátorka s tým, že ide o trojmiliónovú investíciu, ktorej príprava si vyžaduje svoj čas.

Pôvodnú plaváreň samospráva zatvorila v roku 2015 pre zlý technický stav, pretože podľa vedenia mesta jej rekonštrukcia nebola ekonomicky výhodná.

Namiesto nej rozhodla samospráva vybudovať úplne novú plaváreň, ktorú chcela postaviť v roku 2018 a otvoriť o rok neskôr. Predpokladaná cena výstavby je vo výške troch miliónov eur, ktoré chce mesto čerpať z úveru.

Foto: archív

Zdroj: TASR