Jakub Forgács Správy

Nové fakty o ľuďoch žijúcich v lučeneckom okrese. Dobré aj zlé správy v kocke

Koľko nás žije v našom okrese, koľko sa narodilo detí, či bolo rozvodov? Prečítajte si zaujímavé zistenia!

Ilustračný obrázok k článku Nové fakty o ľuďoch žijúcich v lučeneckom okrese. Dobré aj zlé správy v kocke
21
Galéria

Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Lučenec 74 045 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (38 399).

Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 734 a počet zomrelých osôb 817. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 83 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 609, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 587 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 61 osôb.

V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Lučenec 364 párov a rozviedlo sa 143 manželstiev,čo predstavuje 39,3 rozvodov na 100 uzavretých manželstiev. Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo zo 45,5 % v roku 2015 na hodnotu 39,3 % v roku 2016, t.j. pokles o 6,2 percentu­álnych bodov.

Čo sa týka Banskobystrického kraja, podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na jeho území 651 509 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy – 335 477. Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 6 242 a počet zomrelých osôb 6 840. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 598 osôb. V kraji bol zaznamenaný nepatrný prirodzený prírastok len v troch okresoch a to okres Rimavská Sobota s prírastkom 42 osôb, Banská Bystrica 37 osôb a Revúca 9 osôb. Počet prisťahovaných osôb v roku 2016 bol 2 516, počet vysťahovaných obyvateľov z kraja predstavoval 3 433 obyvateľov, pričom tento rozdiel tvorí záporné migračné saldo s počtom 917 osôb.

V rámci kraja bol evidovaný prírastok sťahovaním len v okresoch Zvolen (29 osôb) a Lučenec (22 osôb). Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol súhrnne hodnotu 1 515 osôb. Záporná hodnota bola dosiahnutá v 12 okresoch kraja, okrem okresu Banská Bystrica s minimálnym prírastkom päť osôb.

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Jar zavítala aj do ulíc Lučenca
21
Galéria
Zdroj: Štatistický úrad SR

Rýchle správy

Najčítanejšie