Policajná novinka na cestách: V kraji už zistili 300 deliktov, tento jednoznačne vedie!

Pred pár mesiacmi začali policajti s novinkou, ktorú volajú Osobitné kontroly s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti. O kontrolách, ktoré prebiehajú v určený dátum vás na našich stránkach pravidelne informujeme. Ako to vlastne funguje v praxi?

Stanislav Černák
Ilustračný obrázok k článku Policajná novinka na cestách: V kraji už zistili 300 deliktov, tento jednoznačne vedie!
Zdroj: TASR

Muži zákona uplatňovať objektívnu zodpovednosť v obmedzenej miere. „To znamená, že využijeme všetky prenosné technické prostriedky, ktoré máme k dispozícii, čiže radary v autách, videokamery a aj prenosné radary. Zameriavame sa najmä na nebezpečné a rizikové úseky s hustou premávkou, kde nie je možné z hľadiska bezpečnosti zastavovať vodičov porušujúcich zákon,“ povedala Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia PZ SR.

Konkrétne ide o zákaz predchádzania, rýchlosť jazdy, povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“, zákaz otáčania a cúvania. Ďalej je to aj zákaz zastavenia a státia, prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, prekročenie stanovených hmotností vozidla, zákaz vjazdu, odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Ako postupovať?

A ako má vlastne motorista postupovať v prípade dostania nepríjemnej zásielky? Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt obsahuje údaje o účastníkovi konania ako držiteľovi motorového vozidla, výšku pokuty s popisom skutku týkajúci sa porušenia predpisov. Ďalej aj informácie o spôsobe úhrady, odôvodnenie a poučenie. Pokiaľ majiteľ (držiteľ) auta sa ohradí voči rozkazu o udelení pokuty do 15 dní a uvedie osobu, ktorá reálne v tom čase vozidlo šoférovala, rozkaz o pokute policajti zrušia a pokutu za priestupok pošlú tomu, kto sa priestupku dopustil.

U nás až 307 priestupkov

Od 14. 1 do 18. 5. 2014 policajti zistili počas tejto akcie na celom Slovensku až 2 473 porušení povinností vodiča. Najviac deliktov bolo zistených v Nitrianskom kraji (406), najmenej v Trenčianskom (279). „V Banskobystric­kom kraji to bolo 307, pričom najčastejším porušením bolo prekročenie maximálnej stanovenej rýchlosti (301 prípadov). Povinnosť zákazu vjazdu, zákazu odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia porušili štyria vodiči a v dvoch prípadoch išlo o porušenie zákazu predchádzania,“ dodala hovorkyňa Denisa Baloghová.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk