Eliška Šándorová Samospráva

Poznáte niekoho, kto si zaslúži ocenenie od mesta Lučenec?

Mesto Lučenec už tradične udeľuje ocenenia osobám, kolektívom, inštitúciám za vynikajúce tvorivé činy či reprezentáciu mesta vo vymedzených oblastiach.

Ilustračný obrázok k článku Poznáte niekoho, kto si zaslúži ocenenie od mesta Lučenec?
21
Galéria

V našom meste býva peknou tradíciou udeľovať ocenenia mestom Lučenec. O ocenení nerozhoduje iba radnica. O návrhoch na udelenie ocenení môžete rozhodnúť aj vy. Musíte sa ale poponáhľať. Uzávierka je 31. mája 2019.

Mesto Lučenec môže v zmysle VZN č. 10/2009 o udeľovaní ocenení mestom Lučenec a Štatútu mesta udeliť tieto vyznamenania:

 • Čestné občianstvo mesta Lučenec
 • Cenu mesta
 • Cenu primátorky
 • Uznania mesta Lučenec:
 • Čestné uznanie mesta Lučenec
 • Ďakovný list mesta Lučenec
 • Športovec roka, športový kolektív roka a tréner roka
 • Odmeny

Ak teda vo svojom okolí poznáte osobu, kolektív, inštitúciu, ktoré si podľa vás zaslúžia ocenenie mesta Lučenec, zašlite svoje návrhy na adresu: Mestský úrad v Lučenci, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec, alebo e-mailom: sekretariat@lucenec.sk v termíne do 31. 5. 2019.

Návrh musí obsahovať:

 • osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť, u právnických osôb presné meno a sídlo, identifikáciu štatutárneho zástupcu)
 • životopis
 • zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, popis dosiahnutých úspechov, rozpis doteraz udelených ocenení a vyznamenaní)
 • autorizácia návrhu (meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá návrh podáva, dátum podania návrhu, prípadne označenie orgánu, ktorý návrh podáva)

Foto: archív

Zdroj: lucenec.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie