Reakcia mesta na protest prokurátora. Aké zmeny navrhuje pre lučeneckých psíčkárov?

V Lučenci platilo nariadenie, ktoré sa týka chovu psov, no po proteste prokurátora ho mesto muselo zrušiť. V Lučenci by mali byť zavedené nové pravidlá!

Boris Macko

Lučenecká radnica i poslanci sa museli na konci minulého roka zaoberať protestom prokurátora, ktorý sa týkal všeobecno – záväzného nariadenia (VZN) číslo 5 z roku 2015. Mesto nakoniec pripravilo nový návrh VZN, ktorý máme k dispozícii a zohľadňuje pripomienky prokurátora.

Výhrady prokurátora sa týkali situácie, keď dôjde k strate, zničeniu či ukradnutiu evidenčnej známky psa. V pôvodnom VZN nebolo uvedené, či mesto vydá náhradnú známku a za aký poplatok. Ďalší rozpor podľa prokurátora spočíval v tom, že VZN vyznačilo miesta, kde je psom povolený pohyb, no má to byť naopak. Označiť miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný.

Posledná výhrada smerovala k tomu, že mesto umožňovalo do autobusu MHD vstup len so psom na vôdzke a s náhubkom, prípadne v schránke, alebo klietke. Lenže podľa prokurátora to môže mesto spraviť len v dopravných prostriedkoch, ktoré vlastní.

Náhradná známka za poplatok

Podľa nového návrhu Mesto Lučenec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie v prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa náhradnú. Výška úhrady za jej vydanie sa stanovuje v sume 3,50 eur. Úhrada je splatná v deň vydania náhradnej evidenčnej známky.

Radnica definovala aj plochy a budovy vo vlastníctve mesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný. Ide v prvom rade o školy a predškolské zariadenia, Mestský park, futbalový štadión, Námestie republiky, na cintorínoch a pietnych miestach. Týka sa to aj všetkých plôch verejnej zelene a na ostatných miest označených zákazom voľného pohybu psov.

Psy sa nebudú môcť voľne pohybovať ani na zimnom štadióne, detských ihrísk, škôlkach a školách, v synagóge, v budove historickej Radnice, na kúpaliskách, kine Apollo, či Divadle B. S. Timravy a ďalších priestoroch objektov, ktoré sú v majetku Mesta Lučenec označené zákazom vstupu so psom.

Sáčky k dispozícii

Jasnejšie bude aj to, kam s výkalmi. Navrhované nové VZN určuje, že miestom na uloženie psích výkalov sú nádoby na zmesový komunálny odpad, nádoba na uličné smeti, prípadne špeciálna nádoba určená na výkaly psov. Mesto poskytne držiteľovi psa, ktorého má prihláseného do evidencie a preukáže sa dokladom o zaplatení miestnej dane za psa na Mestskom úrade v Lučenci bezplatne hygienické vrecká na zber psích výkalov.

Či bude skutočne platiť táto verzia VZN, alebo nie, sa ukáže na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bude 14. februára.

Foto: ilustračné

Zdroj: lucenec.dnes24.sk