Rodičia malých Lučenčanov, zbystrite. Ako chce mesto upraviť zápisy do škôl?

Ak máte doma budúceho prváčika, neprehliadnite dôležitú správu. Mesto pripravilo pravidlá, ktorými chce upraviť zápisy na základných školách.

Boris Macko

Rodiča, zbystrite pozornosť! Pre otcov a mamy budúcich prvákov pripravuje mesto všeobecno – záväzné nariadenie (VZN) o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Lučenec.

Netreba sa ale ničoho obávať, ako už názov VZN napovedá, cieľom je upraviť čas a miesto zápisu prvákov. „Zápis detí v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Lučenec, sa koná každoročne v budove príslušnej školy v čase od 1. apríla do 30. apríla. Konkrétny dátum a miesto konania určí riaditeľ školy a zverejní obvyklým spôsobom,“ uvádza sa v návrhu VZN.

Základné školy budú vyžadovať tieto údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa. Od rodičov, alebo zákonných zástupcov meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko. Známe je aj časové obdobie, v ktorom by sa mal zápis prvákov každoročne vykonávať. Zápis detí v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Lučenec, sa koná každoročne v budove príslušnej školy v čase od 1. apríla do 30. apríla. Konkrétny dátum a miesto konania určí riaditeľ školy a zverejní obvyklým spôsobom.

V prípade, že mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva VZN schvália, bude sa týkať základných škôl, ktoré má pod palcom mesto. Teda ZŠ Ulica Vajanského 2844/47, ZŠ Haličská cesta 1493/7, ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8, ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, ZŠ Ulica Bratrícka č. 355/19, ako aj ZŠ s MŠ Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským, Ulica J.Kármána 25/5.

Pozrite si v našej galérii ZŠ s MŠ na Kubínyiho námestí!

Zdroj: lucenec.dnes24.sk