Ilustračný obrázok k článku ROZHOVOR: Lučenecká advokátka Viktória Hellenbart o práci právnika i  bezplatnom poradenstve pre vás
Zdroj: TASR

ROZHOVOR: Lučenecká advokátka Viktória Hellenbart o práci právnika i bezplatnom poradenstve pre vás

Slovenská advokátska komora pri príležitosti osláv 25. výročia prijatia zákona o slobodnom výkone advokácie a Dňa Advokácie ponúka občanom bezplatné právne poradenstvo. Pri tejto príležitosti sme vyspovedali advokátku Viktóriu Hellenbartovú z Lučenca.

Tlačové správy
Tlačové správy

ROZHOVOR: Lučenecká advokátka Viktória Hellenbart o práci právnika i bezplatnom poradenstve pre vás

Slovenská advokátska komora pri príležitosti osláv 25. výročia prijatia zákona o slobodnom výkone advokácie a Dňa Advokácie ponúka občanom bezplatné právne poradenstvo. Pri tejto príležitosti sme vyspovedali advokátku Viktóriu Hellenbartovú z Lučenca.

Ilustračný obrázok k článku ROZHOVOR: Lučenecká advokátka Viktória Hellenbart o práci právnika i  bezplatnom poradenstve pre vás
Zdroj: TASR

V stredu 22. apríla 2015 poradia advokáti občanom v čase od 9. do 14. hod. v zasadačkách č. 250 a č. 290 na 2. poschodí Mestského úradu v Banske Bystrici. Medzi nimi by mala byť aj naša lučenecká rodáčka Viktória Hellenbart, ktorá od júla 2001 samostatne pôsobí práve v našom meste.

Od roku 2007 bola opakovane zvolená za členku samosprávnych orgánov Slovenskej advokátskej komory, od roku 2007 za členku disciplinárnej komisie a od roku 2010 za členku predsedníctva SAK, pričom na konferencii advokátov v júni 2013 bola zvolená za podpredsedníčku tejto najväčšej samosprávnej stavovskej organizácie na Slovensku.

Ako vnímate advokáciu Vy ako advokátka?

Otázka advokácie nie je otázkou jedného či dvoch zákonov, ale otázkou sociálneho života a problémov celej spoločnosti. Poslanie advokáta, jeho osobnosť, je tým, čo by malo dominovať vo všetkých súvislostiach, z čoho vyviera podstata advokátskeho povolania.

Právo má slúžiť jedine a výlučne slobode. Elegancia a slušnosť sú v medziľudských vzťahoch potrebné tak, ako olej, ktorý uľahčuje chod stroja. Advokát má byť príkladom zrelého a spoločensky obratného človeka, ktorý sa zaujíma nielen o súkromné problémy a boliestky svojich klientov, ale aj o veci verejné a nie je zameraný, len na osobný profit. Tieto schopnosti neprídu sami od seba. Človek musí na sebe pracovať a formovať svoju osobnosť, čo úzko súvisí s tým, akým smerom sa v živote vybral a aké ciele si vytýčil.

Myslíte, že obraz advokácie v spoločnosti zodpovedá poslaniu advokácie, ako ste ho opisovali vyššie?

Myslím, že občianska spoločnosť na Slovensku ešte nedorástla na takú úroveň, aby požadovala takého advokáta. Advokácia si zaslúži byť v spoločnosti nielen intelektuálnou, ale aj morálnou elitou. Lídrom a obhajcom celospoločenských hodnôt, ktorých zachovanie, a v súčasnej dobe žiaľ aj ich rehabilitácia, sú alfou a omegou nášho prežitia. Advokát nie je zákonodarcom, je bojovníkom za právo klienta, často jedinou osobou, ktorá je na jeho strane a hľadá všetko, čo by mu mohlo pomôcť pri riešení jeho prípadu, napriek tomu, musí voliť prostriedky zákonné a ak zákon zlyháva, musí na to poukázať.

Žiada to však od advokáta spoločnosť? Je považovaný za skvelého advokáta čestný človek, ktorý sa vyznačuje vysokou odbornosťou, odmieta nekalé praktiky, je schopný klientovi povedať otvorene svoj názor na vec a zachovať si nezávislosť ? Prax žiaľ ukazuje, že sotva.

Obdiv žnú advokáti, ktorí sú schopní pre klienta všetko „vybaviť“ a nepoctivo klienta ubezpečujú o úspechoch aj v tých veciach, kde je zrejmé, že to možné nie je. Tí poctiví sú naproti tomu považovaní za slaboduchých chudáčikov. Vysokú morálku a pevný charakter si dnešná spoločnosť neváži.

Klienti však zabúdajú, že hoci im imponuje bezohľadnosť a nečestné praktiky v boji za ich záležitosť, tieto „cenné“ vlastnosti, pre ktoré advokáta vyhľadali, sa môžu rovnako dobre obrátiť proti nim samým.

Čo je podľa Vás príčinou?

Hovorcovia spoločnosti, politici a médiá veľmi často považujú za hlavnú príčinu všetkých bolestí a problémov v spoločnosti ekonomické problémy, nedostatok peňazí. V skutočnosti dnešný človek, jednotlivec, vlastní oveľa viac hmotných statkov, než priemerný človek v minulosti. Skutočný koreň problémov je potrebné hľadať v kríze morálky a straty hodnôt, ktorá zachvátila spoločnosť na všetkých jej úrovniach.

Hodnotový systém je pre mňa ako poschodová budova. Finančný profit, bezohľadné valcovanie protivníkov, lož ako pracovný nástroj, svalnaté ramená a zaťaté päste, či zastrašovanie pseudointelek­tualizmom, spredu aj zozadu zahaleným titulmi, to je suterén. Aj keď väčšinovou spoločnosťou považovaný za vrcholný stupeň úspechu. Ak však nebudeme ochotní zmúdrieť a pochopiť, že jeden bez druhého nie sme schopní prežiť, a vystúpiť na pomyselné vyššie hodnotové poschodie, slobodný a šťastný život našich detí je ohrozený.

Podľa čoho zistím, či potrebujem advokáta, alebo si môžem vec vyriešiť sám?

Všetci sme svedkami nárastu obrovského tlaku na jednotlivca, nákladu nekonečných povinností, stále zložitejších a „dlhších“ zákonných úprav, v ktorých je orientácia náročná aj pre profesionálov. Bolo by vhodné, keby sme sa všetci oslobodili od predstavy, že si vieme všetko najlepšie urobiť sami. Výsledkom nie je len stagnujúca ekonomika, ale aj neprofesionalita na každom stupni.

Zložitosť a komplikovanosť nášho právneho systému, často protichodné zákonné úpravy a povinnosti, s ktorými si často nevie dať rady ani odborná prax, neodradia laikov od toho, aby na vlastnú päsť experimentovali v oblasti práva, a až keď si spôsobia fatálne, často neodvratné a ťažko napraviteľné následky, rozhodnú sa vyhľadať pomoc odborníka. Ďalšou veľmi početnou, a žiaľ stále sa rozrastajúcou skupinou sú tí, ktorí sa o svoje záležitosti vôbec nezaujímajú, nečítajú dokumenty, ktoré podpisujú, neinformujú sa o svojich povinnostiach a právach, a „zobudia sa“ obvykle až vtedy, keď sa dostali do nepríjemností. Prirodzene za príčinu svojho trápenia považujú nespravodlivé súdy a advokátov, nikdy nie zanedbanie svojich povinností.

Služby advokátov sú drahé …

Možno smelo konštatovať, že kvalitná právna služba je v dnešnej dobe prístupná každému občanovi a to aj tomu, ktorý má málo prostriedkov. V Rimavskej Sobote je najbližšie centrum právnej pomoci, kde sa môžu obrátiť tí, ktorí potrebujú odbornú pomoc advokáta, ale nemajú finančné prostriedky na jeho zaplatenie. Aj v tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že právne služby sprostredkované centrom tiež nie sú zadarmo, ako sa mnohí domnievajú, nakoľko odmena je platená buď štátom, teda všetkými občanmi, alebo neúspešnou protistranou v prípade vedenia súdneho sporu. Skutočne zadarmo, bezplatne, môžu poskytnúť pomoc advokáti, ako osoby znalé práva, a to z vlastného slobodného rozhodnutia, ľudského prístupu, čo veľmi často robia, či už pri úvodnej konzultácii s klientom, alebo vykonaním množstva úkonov a práce, za ktoré si honorár vôbec neúčtujú.

Najlacnejšia právna služba je tá, ktorá je poskytnutá včas. Prekonzultovanie problému s advokátom, ešte pred tým, ako urobím rozhodnutie vo veci, ako si pripravím nejaké listiny, ktoré sa ukážu ako dôležité, je oveľa lacnejšie, než následné riešenie právneho problému, ktorý vznikne z chybného alebo nedbalého postupu.

Odmena advokáta je vždy vecou dohody s klientom.Pri uvažovaní o jej výške si musí klient uvedomiť, že advokácia je slobodným a nezávislým povolaním, teda že advokáta živí jeho profesia, nedostáva plat od štátu, ale platia ho klienti. Ten, kto si zvolí túto neľahkú profesiu, ktorá si vyžaduje celého človeka, musí plniť veľmi veľa povinností spojených s výkonom povolania, od zloženia veľmi náročnej profesijnej skúšky, po zriadenie kancelárie, povinné poistenie, platby súvisiace s výkonom profesie a dodržiavať pri svojej práci pravidlá profesijnej etiky, čo sa logicky premietne do jeho životných nákladov a teda aj do odmeny advokáta.

Často je možné dostať sa k právnym službám, ktoré ponúkajú iné osoby, nie advokáti a tieto sú lacnejšie.

Žiaľ, naša spoločnosť je veľmi tolerantná voči nezákonným praktikám. Na Slovensku môžu poskytovať platené právne služby len advokáti, samozrejme s výnimkou ďalších právnických profesií, ktoré pôsobia v špeciálnych oblastiach ako sú notári, exekútori, daňový poradcovia, patentoví zástupcovia.

Ak za odmenu poskytujú právne služby ďalšie subjekty, internet je žiaľ plný takýchto reklám, od zakladania obchodných spoločností, cez vyhotovovanie zmlúv o prevodoch nehnuteľností, vybavovanie dedičstiev a tak ďalej, jedná sa o činnosť, ktorá je porušovaním zákona.

Je len prirodzené, že osoby, ktoré poskytujú právne služby za odmenu, hoci nie sú advokátmi, okrem toho, že sa tak vlastne živia porušovaním zákona, môžu poskytovať svoje pokútne služby za zdanlivo nižšiu odmenu. Ak je služba poskytnutá zle, je oveľa drahšia, ako služba od začiatku poskytovaná profesionálom, navyše, tu nemá občan garantovanú možnosť domôcť sa náhrady škody alebo vyvodenia disciplinárnej zodpovednosti za pochybenie poskytovateľa služby. Ak sa rozhodneme požiadať o pomoc tých, ktorí zákony porušujú, v skutočnosti prispievame k destabilizácii celej spoločnosti, a ako človek, ktorí si odpíli konár, na ktorom sedí, prispieť k likvidácii advokácie ako slobodného a nezávislého povolania, a keď budeme hľadať niekoho, kto sa našej záležitosti zastane, zistíme, že sme sa pripravili o jedno zo svojich ľudských práv a to práva na obhajobu.

foto: TASR/ Slovenská advokátska komora

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín