Samospráva chce zriadiť občianske hliadky, zamestnala by štyroch ľudí

Opätovné spustenie projektu občianskych hliadok je jedným z aktuálnych zámerov, ktoré si na tento rok naplánovala samospráva Lučenca.

S týmto cieľom sa mesto uchádza o nenávratný finančný príspevok z výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR, ktorá je zameraná na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.

„Mali sme v minulosti dobrú odozvu a dobré skúsenosti jednak s fungovaním hliadok aj s riešením problémov, ktoré vždy nastávajú v každej obci, v každom meste, pokiaľ sa chce dodržiavať zákon. Chceli by sme preto znovu zamestnať štyroch občanov,“ priblížila primátorka Alexandra Pivková.

Mesto podľa jej slov žiada z výzvy približne 95-tisíc eur, pričom spoluúčasť mesta má byť ďalších zhruba 5000 eur.

Projekt by mesto chcelo udržať minimálne dva roky. „Hliadky by boli nápomocné hlavne v lokalitách, v ktorých máme problém s udržiavaním poriadku a čistoty a s dodržiavaním zásad životného prostredia,“ podotkla primátorka.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR