Štatisti navštívia domácnosti, nahliadnu do rodinných účtov Lučenčanov

Štatistický úrad pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Informácie môžu ovplyvniť výšku životného minima.

Ilustračný obrázok k článku Štatisti navštívia domácnosti, nahliadnu do rodinných účtov Lučenčanov
Zdroj: TASR

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 1. februára do 30. apríla 2018 výberové štatistické zisťovanie o zložení a peňažných príjmoch súkromných hospodáriacich domácností v SR. Cieľom zisťovania je získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov osôb v rôznych typoch domácností.

Zisťovanie Rodinných účtov 2018 bude prebiehať aj v mestách Banská Bystrica, Brezno, Revúca a Lučenec.

Na základe výsledkov zisťovania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje výpočet životného minima. Údaje sú ďalej využívané na zabezpečenie potrieb informačného systému štatistického úradu, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií.

Musia sa preukázať

Zisťovanie vykonávajú vyškolení pracovníci Štatistického úradu SR – opytovatelia. Pri návšteve domácnosti sa preukážu poverením opytovateľa ŠÚ SR a služobným preukazom.

„Zber údajov sa realizuje formou rozhovoru opytovateľa so zástupcom domácnosti – osoba vo veku 18 a viac rokov. Opytovateľ údaje zaznamená do papierového formulára alebo prostredníctvom tabletu,“ uvádza ŠÚ SR.

Individuálne odpovede sa nebudú zverejňovať a Štatistický úrad SR zodpovedá v plnej miere za ochranu získaných dôverných údajov, ktoré bude publikovať výlučne v anonymizova­nej forme.

Zdroj: ŠÚ SR, ilustračné foto, TASR

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame