FOTO: Študenti kynológie vychovávajú vodiaceho psa a spoznávajú život nevidiacich

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci má nezvyčajného žiaka. Štvornohý adept bude budúcim pomocníkom nevidiacich.

Eliška Šándorová

Spolu so študentami odboru kynológia navštevuje školu aj šteňa labradora z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave.

Budúci adepti kynológie sa tak podieľajú na socializácii šteniatka – jeho privykaní na rôzne prostredia a situácie v ľudskom svete.

Pilotný projekt

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy (VŠVAP) v spolupráci s SoŠ HSaD Lučenec-odbor kynológia spustili pilotný projekt na podporu komunity nevidiacich a slabozrakých.

VŠVAP realizuje výcvik vodiacich psov, ktorí pomáhajú zrakovo postihnutým ľuďom, hlavne v oblasti mobility a orientácie, prekonávať dôsledky poškodenia zraku. Za týmto účelom má vlastný chov labradorského retrievera, z ktorého pochádzajú šteňatá, zaradené do projektu „Výchova“.

Jednou z vychovávateliek – dobrovoľníkov, ktorí sa šteňatám bezplatne rok venujú, sa stala aj študentka odboru kynológia Lucia Hangónyiová.

„Základom zvládnutia náročného výcviku vodiaceho psa je správna socializácia a výchova šteniatok hneď od narodenia. Prvoradou úlohou vychovávateľa je vybudovať pozitívny vzťah medzi človekom a psom, naučiť šteniatko absolútnej dôvere a rešpektu ku človeku. Psík CELZI sa učí zvládnuť základné hygienické návyky a pokojne sa správať v interiéroch. V procese socializácie sa šteňa oboznamuje s rôznymi podnetmi a prostrediami,“ informovala Katarína Štulajterová z VŠVAP.

Prvý seminár

Dňa 30. januára 2018 sa v Lučenci uskutoční prvý pracovný seminár na tému „Výchova vodiaceho psa.“ Koordinátorka Výcvikovej školy pani Katarína Kubišová oboznámi študentov odboru kynológia so špecializovanou metodikou výchovy šteňaťa na funkciu budúceho vodiaceho psa.

Teoretická časť bude v priestoroch školy od 10 – 12 hod. Na teóriu nadviaže praktická časť, študenti sa od jednej hodiny poobede budú pohybovať po uliciach mesta.

V praxi si overia teóriu, ktorá zaznela počas prednášky. Osvoja si, ako postupovať pri socializácii – spoznávaní nových vecí, ako chodiť so šteňaťom na vôdzke a ako usmerňovať jeho správanie na prechádzkach.

Projekt „Zvýšenie senzibility mládeže a jej informovanosti o problematike nevidiacich“, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového projektu Dôvera, bude trvať počas celého školského roka.

Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o problematike nevidiacich a slabozrakých, predstaviť problematiku tyflokynológie a získať ambasádorov z radov študentov, ktorí k prispejú k podpore komunity nevidiacich.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame