Michaela Mozolányová Od Vás

Úspech žiakov z Lučenca v regionálnej súťaži: Bodovali víziami o vybudovaní geoparku Novohrad!

Cena za najlepšiu prezentáciu o Novohrad - geoparku putovala do SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Žiaci slávnostne prezentovali práce s víziami o vybudovaní tejto lokality.

Ilustračný obrázok k článku Úspech žiakov z Lučenca v regionálnej súťaži: Bodovali víziami o vybudovaní geoparku Novohrad!
Zdroj: Dnes24.sk

Žiaci druhého a tretieho ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sa mali možnosť zapojiť do súťaže o najlepšiu prezentáciu geoparku Novohrad – Nógrád. Vyhlasovateľom súťaže bolo Z. p. o. Geopark Novohrad so sídlom vo Fiľakove a súťažiť mohli žiaci stredných škôl z miest Fiľakovo, Lučenec a Rimavská Sobota. Študenti mali za úlohu prostredníctvom prezentácie predstaviť víziu o vybudovaní vybranej lokality geoparku Novohrad – Nógrád.

Vo štvrtok 5. júna 2014 sa v priestoroch Združenia p. o. Geopark Novohrad – Nográd uskutočnilo slávnostné prezentovanie prác a aj samotné vyhodnotenie. Všetky odovzdané práce prešli najprv hodnotením jednotlivých odborníkov. Porotu pri prezentovaní tvorili Ing. arch. Erika Anderková a RNDr. Jozef Klinda. „Žiaci v prácach predstavili rôzne vízie, ktorých význam aj zdôvodnili. Samozrejme žiacke vízie sa trošku odlišovali od tých profesionálnych, ale je úlohou mladých žiakov vnášať nové myšlienky do diania okolo nich,“ povedala pre Lučenec24 Lucia Spodniaková, majsterka odborného výcviku.

Zo SOŠ hotelových služieb a dopravy sa do súťaže zapojili tri súťažné družstvá. Za druhý ročník Lucia Kinková, Lukáš Chlpoš, Dominika Doborová, Laura Nagyová, Nikoleta Tóthová a Mária Koóšová a druhé družstvo tvorili žiaci tretieho ročníka Laura Šípošová, Kristína Maczáková a Ladislav Kovács. Práve druhé spomínané družstvo si odnieslo víťaznú cenu. „Títo žiaci však neboli osobne prítomní na prezentácii, nakoľko sú na týždennom pobyte v Slovenskom raji. Ich práca však bola ohodnotená ako najlepšia,“ informovala majsterka odborného výcviku. Víťazný tím získal 4 – dňový poznávací zájazd do Španiej Doliny a Banskej Štiavnice. Ostatné súťažné družstvá získali čestné uznanie a spomienkové darčeky.

Foto: Lucia Spodniaková

Úspech žiakov SOŠ z Lučenca v regionálnej súťaži
4
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie