V Lučenci o chlp klesla nezamestnanosť: Prácu našlo 200 ľudí

V mesiaci jún nemalo zamestnanie 8 892 Lučenčanov. Oproti mesiacu máj tak počet uchádzačov o džob klesol o 1,31 %. Stále je však miera evidovanej nezamestnanosti v našom okrese vysoká – 23,76 %.

Simona Husaniková
Ilustračný obrázok k článku V Lučenci o chlp klesla nezamestnanosť: Prácu našlo 200 ľudí
Zdroj: Webnoviny.sk

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie ku koncu predchádzajúceho mesiaca predstavuje 8 340 ľudí. Nedisponibilných je 552. Z nich je 398 práce neschopných alebo ošetruje člena rodiny. Zvyšok (154) je na absolventskej praxi. Na našom území máme 35 094 ekonomicky aktívnych obyvateľov.

Po škole na úrad práce

V júni sa na úrad práce prišlo zaradiť do evidencie 355 osôb. Z toho 3 ľudia so zdravotným postihnutím, 0 prepustených v rámci hromadného prepúšťania, 3 mladiství s ukončeným základným vzdelaním a 50 absolventov. Pri 37 ide o absolventov vysokej školy a 13 skončili strednú školu. Zo štatistických čísel môžeme povedať, že najhoršie sa na trhu práce uplatňujú tí, čo majú najvyššie dosiahnuté vzdelanie základné.

Evidovaných je 28 mladistvých so základným vzdelaním

Celkovo je na úrade práce evidovaných 61 mladistvých. Z toho 29 nemá ukončenú ani základnú školu. Ďalší 28 ukončili základnú školu a 4 strednú školu. Absolventov je aktuálne spolu 349. Z toho 118 majú vysokoškolské vzdelanie a 231 stredoškolské.

Necelej tristovke sa podarilo nájsť si džob

Z úradu práce v júni odtieklo 294 Lučenčanov. Tým šťastnejším sa podarilo zamestnať. Na trhu prácu sa uplatnilo 200 ľudí. 30 nezamestnaných s úradom nespolupracovalo, preto boli z evidencie vyradení.

Prácu hľadajú všetky vekové kategórie

Na úrad práce sa chodí aktuálne hlásiť 8 892 obyvateľov Lučenca. Do 25 rokov má 1 516 uchádzačov o zamestnanie. Prácu si však hľadajú aj v ostatných vekových kategóriách. Medzi 25. a 54. rokom života má 6 324 osôb. Ťažko si hľadajú robotu hlavne mladí bez praxe a starší. Tých, čo majú 55 rokov a viac je u nás 1 052.

Bez roboty aj viac ako 4 roky

K znevýhodneným skupinám nepatria len mladí, či naopak starší, ale aj dlhodobo nezamestnaní. Takých je v Lučenci tiež dosť. Menej ako 7 mesiacov je nezamestnaných 2 069 obyvateľov Lučenca. Viac ako rok sa uchádza o zamestnanie 5 372 ľudí. Z toho 2 272 je doma viac ako 4 dlhé roky.

Na jedno voľné pracovné miesto u nás pripadá 167 nezamestnaných

Zamestnávatelia si pri výbere vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu majú z čoho vyberať. Nezamestnaných je u nás 8 892. Voľných pracovných miest však len 53. Z čoho vyplýva, že na jednu pracovnú ponuku v Lučenci môže prísť zamestnávateľovi priemerne 167 životopisov. Najviac zamestnávatelia hľadajú kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (29 ponúk), pracovníkov v službách a obchodoch (17 ponúk) a technikov a odborných pracovníkov (15 ponúk).

Najväčšia nezamestnanosť stále v Rimavskej Sobote

Rebríčku nezamestnanosti na Slovensku kraľuje okres Rimavská Sobota. Miera nezamestnanosti je tam 34, 06 %. Úplne na opačnom konci je okres Bratislava IV. Tam je nezamestnaných 5, 40 %. Spomedzi 79 okresov je Brezno na 8. mieste s nezamestnanosťou 23,76 %.

Zdroj: Dnes24.sk