V Lučenci pracujú na akčnom pláne. Nové pracovné miesta už v tomto roku!

Aj náš okres patrí medzi tie, ktoré navštívila vláda na výjazdovom rokovaní. Schválila aj akčný plán, no darí sa ho napĺňať?

Boris Macko

Ešte v lete minulého roka prijala vláda na svojom výjazdovom zasadnutí akčný plán pre okresy Lučenec a Poltár. Uplynulo už niekoľko mesiacov, preto sa natíska otázka, čo z plánu sa podarilo naplniť? Odpoveď dávajú zasadnutia akčných rád, ktoré začali pred niekoľkými dňami.

„Implementácia akčných plánov je postupný  proces závislý aj od vypísaných výziev z európskych štrukturálnych a investičných fondov, v štádiu príprav sú niektoré projekty obcí a miest v rámci sociálnej ekonomiky a vzdelávania,“ uviedla hovorkyňa mesta Michaela Hrnčiarová.

Dodala, že Mesto v rámci svojich kompetencií aktívne pripravilo žiadosti projektov na regionálny príspevok a ďalej konzultuje podmienky ostatných projektov, ktoré sú v prioritných oblastiach akčného plánu. „K podmienkam pristupuje maximálne zodpovedne. Predpokladáme vytvorenie nových pracovných miest už aj v tomto roku 2017,“ upresnila Hrnčiarová. O koľko pracovných pozícií a kde pôjde zatiaľ nekonkretizovala. Niekoľko by sa mohlo vytvoriť v cestovnom ruchu. Prvé čiastkové výsledky v snahe realizácie akčného plánu očakávajú primátori a starostovia z regiónu zhruba o mesiac.

Pozrite si v našej galérii zábery z výjazdového zasadnutia vlády v Lučenci!

Foto: ilustračné

Zdroj: lucenec.dnes24.sk