V Lučenci vznikol LUKUS. Viete, čo je to?

Uplynulé mestské zastupiteľstvo bolo krátke. Na programe mali poslanci len jeden dôležitý bod, schváliť návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie mesta.

Michaela Mozolányová
Ilustračný obrázok k článku V Lučenci vznikol LUKUS. Viete, čo je to?
Zdroj: TASR

Už v minulosti sme vás na našom portáli informovali, že lučenecká radnica ako vlastník nehnuteľnosti synagógy má záujem o záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Na jej rekonštrukciu chce Mesto získať prostriedky zo zdrojov EÚ zo ŠR aby mohla slúžiť ako multifunkčné kultúrne a spoločenské centrum. Viac informácií sa dozviete tu: „Synagóga opäť na stole poslancov: Mesto požiada o nenávratný finančný príspevok na jej záchranu.“

Radnica požiadala o nenávratnú finančnú injekciu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Peniaze by mali slúžiť na rekonštrukciu spomínanej synagógy.

„V pokyne pre prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) je však podmienka vytvorenia rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie Mesta, ktorá musí mať zverený do správy majetok Mesta, s vkladom tohto majetku do katastra nehnuteľností. Tieto dokumenty sú povinnou prílohou žiadosti o NFP,“ uvádzalo sa v dôvodnej správe materiálu k včerajšiemu zastupiteľstvu.

Povinnou náležitosťou Zriaďovacej listiny bol však aj názov tejto organizácie. Poslanci museli jeden z návrhov na názov schváliť. V ponuke boli štyri možnosti: K. U. S. – Kultúrne a umelecké stredisko, P.K.O. – Park kultúry a oddychu, L.K.S – Lučenské kultúrne stredisko a názov na ktorom sa zhodli – L.U.K.U.S – Lučenské kultúrne a umelecké stredisko.

Primátorka na záver dodala, že v prípade, ak Mesto nezíska NFP na rekonštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky, bude táto organizácia do 30 dní zrušená. Po schválení tohto návrhu nasledovali interpelácie, návrhy a podnety poslancov, diskusia a záver mestského zastupiteľstva.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk