V okrese Lučenec žije sedem ľudí s úctyhodným vekom. Najnovšie štatistiky prezradia viac

Priemerný vek žien z okresu Lučenec je vyšší než u mužov. Koľko ľudí tu žije a aký vek je najpočetnejšie zastúpený? Viac v článku!

Boris Macko
Ilustračný obrázok k článku V okrese Lučenec žije sedem ľudí s úctyhodným vekom. Najnovšie štatistiky prezradia viac
Foto: Boris Macko

Podľa údajov Štatistického úradu SR k 31. decembru 2015 žilo v Banskobystrickom kraji 653 024 obyvateľov. Z toho 316 587 mužov a 336 437 žien. Priemerný vek obyvateľa Banskobystrického kraja bol 40,87 roka. Pritom priemerný vek muža v kraji predstavoval 39,12 roka a ženy 42,51 roka. V porovnaní s rokom 2014 sa priemerný vek obyvateľa kraja zvýšil.

Priemer Lučenčanov

Vo lučeneckom okrese sú priemerné čísla porovnateľné. K 31. decembru 2015 žilo v okrese Lučenec 74 106 obyvateľov (35 629 mužov a 35 629 žien). Priemerný vek obyvateľa okresu bol 40,35 roka. Z toho priemerný vek muža predstavoval 38,57 roka a priemerný vek ženy 41,99 roka.

Z hľadiska jednotlivých rokov veku bol najpočetnejšou skupinou vek 36 rokov, v päťročných kategóriách dominoval vekový interval 35–39 rokov. V okrese žilo v tejto kategórii 6 191 obyvateľov (3 174 mužov a 3 017 žien).

Tuhý koreň

V okrese Lučenec máme aj sedem obyvateľov, ktorí majú takpovediac tuhý koreň. Úctyhodného veku sa dožili traja muži a štyri ženy. Títo obyvatelia majú totiž viac ako 100 rokov.

Počet obyvateľov okresu v predproduktívnom veku (0–14 roční) predstavoval podiel 15,43 % (11 432). V produktívnom veku (15–64 r.) žilo spolu 51 883 obyvateľov (podiel 70,01 %). . V poproduktívnom veku (65+ r.) to bolo 10 791 obyvateľov (podiel 14,56 %). Index starnutia v okrese dosiahol hodnotu 94,39, čo znamená, že na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku pripadalo viac ako 94 obyvateľov v poproduktív­nom veku.

Čítajte tiež:

Ste (ne)spokojní so službami v Lučenci? Teraz máte príležitosť, vyjadriť sa!

Lučenecká synagóga mala pohnutý osud. Dlho bola opustená a slúžila ako sklad hnojív

Foto: ilustračné

Zdroj: Štatistický úrad SR