Veľká stavebná rekonštrukcia v Lučenci: Do augusta budú uzávierky TÝCHTO úsekov

Lučenčania, a najmä vodiči, musia počítať s viacerými uzávierkami. Mestský úrad oddnes začína s rekonštrukciou Ulice železničnej, Lučenec – vetva B a C.

Ilustračný obrázok k článku Veľká stavebná rekonštrukcia v Lučenci: Do augusta budú uzávierky TÝCHTO úsekov
Zdroj: Google Maps

Až takmer do konca augusta sa Lučenčania musia vyzbrojiť trpezlivosťou. Na tri etapy bude mesto realizovať rekonštrukčné práce. Stavba bude realizovaná v rozsahu a termíne podľa vetiev, resp. úsekov nasledovne:

  • Vetva B – I. etapa – v úseku od križovatky s Ulicou Jókaiho po križovatku s Ulicou M.Rázusa – od 10.01.2018 do 31.05.2018
  • Vetva B – II. etapa – v úseku od križovatky s Ulicou M.Rázusa po križovatku s Ulicou mieru – od 15.04.2018 do 30.06.2018
  • Vetva C – v úseku od križovatky s Ulicou mieru po križovatku s Ulicou kpt. Nálepku (kruhový objazd) – od 01.06.2018 do 20.08.2018.

Počas realizácie stavebných prác v uvedených termínoch budú jednotlivé úseky miestnej komunikácie uzatvorené pre cestnú premávku, s výnimkou automobilov zásobovania a peších účastníkov cestnej premávky.

„Zároveň opätovne žiadame vlastníkov a prevádzkovateľov jednotlivých nehnuteľností o opravu resp. rekonštrukciu inžinierskych sietí, prípadne fasád budov. Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov, prevádzok a ostatných dotknutých subjektov v predmetnej lokalite, žiadame o zhovievavosť, strpenie a prispôsobenie jazdy stavu vozovky a rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác na uvedenej komunikácii,“ informuje samospráva.

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 20. august 2018.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk