Vyše dvojmiliónový prekleňovací úver: Lučenecká samospráva chce peniaze použiť na rekonštrukciu radnice

Ďalší prekleňovací úver si tak, ako v prípade synagógy, vezme samospráva Lučenca aj na rekonštrukciu bývalej mestskej radnice. Práce sú už v plnom prúde a prekleňovacím úverom má byť predfinancovaný nenávratný finančný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva.

Ľubomíra Karmanová
Ilustračný obrázok k článku Vyše dvojmiliónový prekleňovací úver: Lučenecká samospráva chce peniaze použiť na rekonštrukciu radnice
Zdroj: Dnes24.sk

Prekleňovací úver vo výške približne 2,2 milióna eur si vezme samospráva Lučenca na predfinancovanie projektu rekonštrukcie bývalej mestskej radnice. Prekleňovacím úverom bude predfinancovaný nenávratný finančný príspevok, ktorý mestu poskytne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Úver by mal byť čerpaný v jednej splátke a istina splatená v predpokladanom čase troch, resp. šiestich mesiacov. „Je to ten istý režim, ktorý sme zvolili aj pri rekonštrukcii synagógy,“ konštatovala na zasadnutí Mestského zastupiteľstva primátorka, ktorá v súvislosti s projektom zriadila aj osobitnú komisiu za účelom posudzovania nepredvídaných prác.

Prijatie úveru odporučil aj hlavný kontrolór mesta Jozef Matuška. „Chcem však podotknúť, aby zo strany kompetentných zamestnancov mesta bola venovaná maximálna pozornosť plneniu podmienok zmluvy s donorom financií, hlavne čo sa týka plnenia termínov a požadovaných podkladov, potrebných pre uvoľnenie schválených financií,“ uviedol v stanovisku, ktoré bolo súčasťou dôvodovej správy návrhu na prijatie úveru.

Rovnako je podľa neho potrebné, aby bola zo strany mesta finančne pripravená aj alternatíva pre prípad, že by z akýchkoľvek dôvodov musela byť dotácia, prípadne jej časť, vrátená donorovi. Ukončenie realizácie aktivít projektu rekonštrukcie radnice v Lučenci je stanovené do 31. októbra 2015. Po skončení obnovy bude objekt slúžiť na spoločenské a kultúrne účely.

Zdroj: TASR