Najlepší na Lučenec24.sk

 1. Andrej Gombala (68.24s) 80%
 2. Ivana Rumpliová (75.8s) 70%
 3. Alžbeta Nagyová (81.57s) 70%
 4. Ivan Siláči (98.16s) 70%
 5. Mato Ori (55.94s) 60%
 6. Peter Schvantner (67.5s) 60%
 7. Malinka Smejo (68.02s) 60%
 8. Markéta Murgašová (73.26s) 60%
 9. Marianna Šuľanová (49.83s) 50%
 10. Peter Selecký (55.77s) 50%

Najlepší hráči

 1. Andrej Gombala (68.24s) 80%
 2. Ivana Rumpliová (75.8s) 70%
 3. Alžbeta Nagyová (81.57s) 70%
 4. Ivan Siláči (98.16s) 70%
 5. Mato Ori (55.94s) 60%
 6. Peter Schvantner (67.5s) 60%
 7. Malinka Smejo (68.02s) 60%
 8. Markéta Murgašová (73.26s) 60%
 9. Marianna Šuľanová (49.83s) 50%
 10. Peter Selecký (55.77s) 50%