Žiaci a učitelia v Lučenci vedia, čo je dôležité: Nezabúdajú ani na civilnú ochranu

Špeciálna základná škola v Lučenci zrealizovala teoretickú prípravu CO žiakov. Získané vedomosti mohli zúročiť hneď nasledujúci deň pri účelových cvičeniach a didaktických hrách v areály ŠZŠ.

Simona Husaniková
Ilustračný obrázok k článku Žiaci a učitelia v Lučenci vedia, čo je dôležité: Nezabúdajú ani na civilnú ochranu
Zdroj: Dnes24.sk

Teoretická príprava CO sa týkala aktuálnych problémov ľudstva a ich riešenia, zdravotnej prípravy, riešenia úloh po vzniku mimoriadnych situácií, pobytu a pohybu v prírode, technických činností a športov, dopravnej výchovy a výchovy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Bola vykonaná prostredníctvom náučných filmov CO, taktiež za použitia virtuálneho dopravného ihriska „S Martinom na ceste“ a rôznych didaktických materiálov.
Pedagógovia čakali na stanovištiach žiakov jednotlivých ročníkov, aby zúročili svoje vedomosti. Bolo vytvorených 5 stanovíšť : 1. Zdravotnícka príprava, 2. Pobyt a pohyb v prírode a jej ochrana, 3. Riešenie úloh pri vzniku mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 4. Dopravná výchova, 5. Športové disciplíny.

Žiaci po absolvovaní všetkých stanovíšť odovzdali svoje štartovacie lístky, ktoré boli preplnené získanými bodmi, koordinátorke. Za získané body boli následne odmenení formou diplomu a sladkej odmeny. CO v ŠZŠ zabezpečila: Radana Árvaiová v spolupráci s Katarínou Benčíkovou a Štefániou Drastíkovou.

Za tip aj fotky, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii ďakujeme Radane Árvaiovej. :)

Zdroj: Dnes24.sk