Nezamestnanosť mladých ľudí: Aká je situácia v okresoch Lučenec a Poltár?

Do územného obvodu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec patria okresy Lučenec a Poltár. K 30.4.2013 bola miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Lučenec 23,98 % a v okrese Poltár 28,16 %.

Simona Husaniková
Ilustračný obrázok k článku Nezamestnanosť mladých ľudí: Aká je situácia v okresoch Lučenec a Poltár?
Foto: Eva Viestová

Podľa miery evidovanej nezamestnanosti bol v rámci Slovenska okres Lučenec na 9. mieste a okres Poltár na 5. mieste. V okrese Lučenec predstavoval celkový počet uchádzačov o zamestnanie 9 053 osôb, z toho 8 415 disponi­bilných uchádzačov o zamestnanie. V okrese Poltár bolo evidovaných 3 387 uchádzačov o zamestnanie, z toho 3 159 disponi­bilných.

Najrizikovejšie skupiny ľudí, ktorí majú najťažšiu pozíciu na trhu práce sú mladí do 25 rokov, ľudia po 50-tke a dlhodobo nezamestnaní. „Mladých nezamestnaných do 25 rokov je na Slovensku 76 392 osôb, z toho je 24.643 absolven­tov," informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD).

Mladí a nezamestnanosť

Z hľadiska vekovej štruktúry bolo k 30.4.2013 v o­krese Lučenec evidovaných 1 532 uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov veku, od 25 do 29 rokov veku 1 119 osôb a 6 402 osôb nad 29 rokov veku. V okrese Poltár bolo z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 502 osôb vo veku do 25 rokov, od 25 do 29 rokov veku bolo evidovaných 361 osôb a nad 29 rokov veku 2 524 osôb. Uchádzači o zamestnanie, ktorí sa na trhu práce uplatňujú najťažšie, sú dlhodobo nezamestnaní občania.

Ako bojuje Úrad práce s nezamestnanosťou?

V dnešnej dobe je naozaj ťažké nájsť si zamestnanie. Či už pre osoby s nižším vzdelaním, vysokoškolským vzdelaním alebo pre osoby vo vyššom veku. Zaujímalo nás preto, ako bojuje Úrad práce s nezamestnanosťou. ,,S cieľom podporiť zvýšenie zamestnateľnosti nezamestnaných občanov úrad realizuje vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie v rámci národných projektov NP III-2/A „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“ a NP III-2/B „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie." povedala Miroslava Adámyová, oddelenie sprostredkovania a poradenstva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec.
Ďalej je pre uchádzačov o zamestnanie v rokoch 2013 a 2014 plánované vzdelávanie zamerané na rozšírenie počítačovej gramotnosti – základy práce s PC, výpočtová technika pre pokročilých, certifikát ECDL, vzdelávanie zamerané na opatrovateľskú starostlivosť v SR a v EÚ vrátane nemeckého jazyka pre opatrovateľky, jednoduché a podvojné účtovníctvo, anglický jazyk, vzdelávanie zamerané na prácu s registračnou pokladňou a tiež na prípravu samostatnej zárobkovej činnosti. V rámci robotníckych profesií úrad pripravuje základný kurz zvárania, úradné skúšky zvárania podľa STN EN 287–1, vzdelávanie na získanie preukazu vodiča motorových vozíkov, pilčíckeho preukazu, preukazu odbornej spôsobilosti v SBS a vzdelávanie zamerané na obsluhu CNC strojov.
Okrem toho môžu uchádzači o zamestnanie po splnení stanovených podmienok požiadať napr. o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, zúčastniť sa absolventskej praxe alebo aktivačných činností.

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk