Aktuálny PREHĽAD služieb pre obyvateľov: Pozrite, ktoré novinky radnica chystá v budúcom roku

V tomto roku Mesto Lučenec zaviedlo 14 noviniek, ktoré môžu obyvatelia využívať. Ide najmä o informačné služby, ktoré sú zriadené na webovej stránke mesta. S elektronizáciou služieb sa plánuje aj v budúcom roku.

Ľubomíra Karmanová
Ilustračný obrázok k článku Aktuálny PREHĽAD služieb pre obyvateľov: Pozrite, ktoré novinky radnica chystá v budúcom roku
Zdroj: Dnes24.sk

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, primátorka informovala okrem iného aj o zavádzaní noviniek, ktoré majú slúžiť občanom mesta. V tomto roku bolo, podľa jej vyjadrení, zavedených 14 noviniek. „Občania môžu už v súčasnosti používať najmä informačné služby, ktoré sú zriadené na webovej stránke mesta www.lucenec.sk alebo http://egov.lucenec.sk. Mnohé z nich sú zverejňované z informačného systému mesta automaticky online,“ priblížila hovorkyňa Mesta Michaela Hrnčiarová.

V tomto roku sa rozšírilo aj poskytovanie služieb pre občanov v Kancelárii prvého kontaktu na Rúbanisku II, o služby pokladne a služby mestskej polície. Plánuje sa otvoriť aj Kancelária prvého kontaktu v Opatovej. V budúcom roku bude Mesto pokračovať v rozširovaní služieb pre obyvateľov v oblasti elektronizácie. „V novom roku 2016 plánujeme zavedenie ďalších 15 elektronických služieb, ktoré budú hradené z rozpočtu mesta. Ide o služby spojené s prihlasovaním sa na trvalý a prechodný pobyt, oznámením a platením miestnych daní a poplatkov a pod.,“ dodala Hrnčiarová.

V priebehu nasledujúceho obdobia Mesto plánuje zaviesť ďalších 30 elektronických služieb, ktoré môžu občania využívať elektronicky. „Ku všetkým uvedeným službám je však nutné mať občiansky preukaz s čipom,“ podotkla hovorkyňa.

Nové služby prinesú občanovi možnosť priamo z domu využívať dané služby elektronicky, poprípade obmedziť návštevy Mestského úradu na minimum. V inováciách má radnica aj ďalšie plány. „V novom roku sa plánuje zriadiť Integrované obslužné miesto na mestskom úrade v Kancelárii prvého kontaktu, kde si môžu občania požiadať o výpis z registra trestov, výpis z katastra nehnuteľností a výpis z obchodného registra,“ informovala Hrnčiarová.

Aktuálny prehľad služieb pre obyvateľov:

 • Informovanie o dani z nehnuteľnosti
 • Informovanie o dani za predajné automaty
 • Informovanie o dani za nevýherné a hracie prístroje
 • Informovanie o dani za psa
 • Informovanie o dani za ubytovanie
 • Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
 • Informovanie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Informovanie o voľbách a referendách
 • Zverejňovanie zmlúv
 • Publikovanie zoznamu neplatičov
 • Vydávanie voličského preukazu
 • Oznamovanie otváracích hodín prevádzkárne alebo ich zmeny
 • Pripomienkovanie návrhov nariadení
 • Pripomienkovanie návrhu rozpočtu mesta

Foto: ilustračné

Môže vás zaujímať:

Poslanci schválili rozpočet na budúci rok: Toto sú najväčšie investície v Lučenci, pozrite sumy!

Hlavný kontrolór Lučenca po 12 rokoch končí: Kto zasadne na tento dôležitý post?

Aký bude osud rozostavaného skeletu na Rúbanisku? Poslanci schválili podstatný krok!

Zdroj: Dnes24.sk